• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
COGS531
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Biliş alanındaki güncel araştırmaları okutmak ve yorumlatmak
Dersin İçeriği: 
Biliş alanındaki güncel makaleler okunarak derinlemesine tartışılacaktır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Biliş alanındaki güncel kuramsal bakış açılarını ve görgül bulguları hatırlayabilir 1,2,3,4,5,8,9 1,2,3,4 B, G, E
Biliş alanındaki kuramsal bakış açılarına ve görgül bulgulara eleştirel yaklaşabilir 1,2,3,4,5,8,9 2,3,7 B, G, E
Biliş alanında yeni araştırma soruları türetebilir 1,2,3,4,5,8,9 2,3,7 B, G, E
Biliş alanında kendi araştırma önerisini oluşturabilir 1,2,3,4,5,8,9 2,3,7 B, G, E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biliş alanında güncel makalelerin okunup tartışılması Güncel Makaleler
2 Biliş alanında güncel makalelerin okunup tartışılması Güncel Makaleler
3 Biliş alanında güncel makalelerin okunup tartışılması Güncel Makaleler
4 Biliş alanında güncel makalelerin okunup tartışılması Güncel Makaleler
5 Biliş alanında güncel makalelerin okunup tartışılması Güncel Makaleler
6 Biliş alanında güncel makalelerin okunup tartışılması Güncel Makaleler
7 Ödev  
8 Biliş alanında güncel makalelerin okunup tartışılması Güncel Makaleler
9 Biliş alanında güncel makalelerin okunup tartışılması Güncel Makaleler
10 Biliş alanında güncel makalelerin okunup tartışılması Güncel Makaleler
11 Biliş alanında güncel makalelerin okunup tartışılması Güncel Makaleler
12 Biliş alanında güncel makalelerin okunup tartışılması Güncel Makaleler
13 Biliş alanında güncel makalelerin okunup tartışılması Güncel Makaleler
14 Biliş alanında güncel makalelerin okunup tartışılması Güncel Makaleler

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Biliş alanında güncel makaleler

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
Bilişsel Bilimler alanındaki görgül bulgular ve kuramsal bakış açıları konusunda bilgi sahibidir.         x
Bilişsel Bilimler alanındaki bulgu, yöntem, kanı ve kuramlara eleştirel ve çok yönlü yaklaşır.         x
Bilişsel Bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir.       x  
Bilişsel Bilimler alanında literatür tarar, güncel makaleleri okur, anlar, özetler, özümser.         x
Bilişsel Bilimler alanında orijinal araştırma soruları oluşturur.         x
Araştırma sorusu oluşturma sürecinde Bilişsel Bilimler alanındaki farklı disiplinlerin bulgularından yararlanır ve bunları birbiriyle ilişkilendirir.     x    
Bilişsel Bilimler alanında bir araştırmayı başından sonuna yürütür. x        
Etik bilinci ile araştırma ve uygulama yapar.       x  
Güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebileceği bilgi teknolojilerinden yararlanır.       x  
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine vararak bunu gerçekleştirecek becerileri edinir.     x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödev 1 10 10
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     176
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,04
Dersin AKTS Kredisi     7