• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
COGS 507
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Sinir sistemi ve beynin yapısını öğretmek. Bilişsel fonksiyonların nöral temellerini ve araştırma yöntemlerini öğretmek.
Dersin İçeriği: 
Bu ders nörobilim araştırmalarını özellikle bilişsel nörobilimi vurgulayarak tanıtır. İlk olarak sinir sisteminin sinirsel ve anatomik yapısı tanıtılır ve öğrenciler psikofarmakoloji hakkında bilgilendirilir. Bu noktadan sonra alg, motor davranış, bellek, duygu, bilinç ve diğer bilişsel süreçlerin biyolojik temelleri tanıtılır. Nörolojik görüntülemede kullanılan EEG, fMRI, TMS and DTI gibi araçların temel prensipleri ve bu araçlarla kullanılan temel deneysel paradigmalar tanımlanır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sinir sisteminin temel yapısını ve başlıca beyin bölgelerini hatırlayabilir 1,3,6,8,9,10 1,2 A, G
Bilişsel fonksiyonların nöral temellerini hatırlayabilir 1,3,6,8,9,10 1,2 A, G
Bilişsel nörobilim alanındaki bazı güncel bulguları hatırlayabilir 1,3,6,8,9,10 1,2 A, G

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Konular Ön Hazırlık
Bilişsel nörobilime giriş  
Sinir sistemi Kitap, makaleler
Beyin yapıları Kitap, makaleler
Araştırma yöntemleri Kitap, makaleler
Görsel algının bilişsel nörobilimi Kitap, makaleler
Görsel algının bilişsel nörobilimi Kitap, makaleler
Dikkatin bilişsel nörobilimi Kitap, makaleler
Dikkatin bilişsel nörobilimi Kitap, makaleler
Sınav Kitap, makaleler, ders notları
Belleğin bilişsel nörobilimi Kitap, makaleler
Belleğin bilişsel nörobilimi Kitap, makaleler
Duygunun bilişsel nörobilimi Kitap, makaleler
Duygunun bilişsel nörobilimi Kitap, makaleler
Klinik çalışmalardan öngörüler Kitap, makaleler

Kaynaklar

Ders Notu MS Gazzaniga, RB Ivry, GR Mangun. Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind. SECOND EDITION (2002)
Diğer Kaynaklar Bilişsel nörobilim alanında güncel makaleler

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Sinav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilişsel Bilimler alanındaki görgül bulgular ve kuramsal bakış açıları konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Bilişsel Bilimler alanındaki bulgu, yöntem, kanı ve kuramlara eleştirel ve çok yönlü yaklaşır.     X    
3 Bilişsel Bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir.       X  
4 Bilişsel Bilimler alanında literatür tarar, güncel makaleleri okur, anlar, özetler, özümser.   X      
5 Bilişsel Bilimler alanında orijinal araştırma soruları oluşturur. X        
6 Araştırma sorusu oluşturma sürecinde Bilişsel Bilimler alanındaki farklı disiplinlerin bulgularından yararlanır ve bunları birbiriyle ilişkilendirir.       X  
7 Bilişsel Bilimler alanında bir araştırmayı başından sonuna yürütür. x        
8 Etik bilinci ile araştırma ve uygulama yapar.       X  
9 Güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebileceği bilgi teknolojilerinden yararlanır.         X
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine vararak bunu gerçekleştirecek becerileri edinir.       X  

ECTS

 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Sınav 1 35 35
Final 1 45 45
Toplam İş Yükü     244
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.76
Dersin AKTS Kredisi     10