• TR
  • EN

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkiye'de bir ilk! 

Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Etkileşim Tasarımı; Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Davranış Psikolojisi ve Bilişim Teknolojileri alanlarını buluşturan, disiplinler arası bir tasarım alanıdır. Türkiye'de bu alanda açılan ilk ve tek program olan Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans programı, insanların ürünler ile etkileşim biçimlerine odaklanmaktadır. Kullanıcı deneyimi, ürün kullanılabilirliği, sosyal ve kültürel farklılıklar ile kullanıcı davranış ve psikolojisi başlıca inceleme alanlarıdır.

Yüksek Lisans Programı kapsamındaki derslerde, kullanıcı-bilgisayar etkileşimi, kullanıcı deneyimini belirleyen unsurlar, etkileşim tasarımını oluşturan ögeler sistemli bir şekilde mercek altına alınarak her yönüyle araştırılıp incelenir ve seçilen konularda tez ve eserler oluşturulur, sunumlar yapılır.

Programın amacı, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, mevcut ve gelişmekte olan teknolojiler için kullanıcı odaklı etkileşim biçimleri tasarlayabilecek nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Yüksek Lisans programı süresince öğrenciler, ticari, sosyal ve kültürel bağlamda, araştırma, analiz, prototip geliştirme ve tasarım konsepti yaratma konularında eğitim alırlar. Etkileşim Tasarımcıları, bilgisayarlar ve mobil cihazların başta olmak üzere etkileşimin söz konusu olduğu tüm ürün ve servislerde, kullanıcı ve sistem arasındaki ilişkiyi tasarlar. Var olan etkileşim çözümünün daha yararlı, anlaşılabilir ve kullanılabilir hale gelmesini sağlar.

Sizi Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’nda öğrenim görmeye davet ediyoruz.

Online başvurunuzu http://ebs.yeditepe.edu.tr/ adresinden yapabilirsiniz.

Başvuru ve kesin kayıt aşamalarımız için tıklayınız 

Basvuru koşullarımiz için tıklayınız 

Kesin kayıt belgelerimiz için tıklayınız 

Programla ilgili ayrıntılı bilgi https://sbe.yeditepe.edu.tr/tr/etkilesim-tasarimi-yuksek-lisans-programi web adresimizdedir.