• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ATD 590
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, bilimsel araştırmada uygulanabilecek ileri araştırma tekniklerine ve bilimsel araştırmanın kavramsal çerçevesine odaklanır. Nicel araştırmada tanımlayıcı, ilişkisel, nedensel karşılaştırmalı ve deneysel tasarımlar; nitel araştırmada gömülü teori, temellendirilmiş kuram ve olay analizleri ile yaklaşımlar geliştirilir. Mevcut bir araştırmanın analizi yapılarak yeni araştırma önerisi geliştirilir.Nicel araştırmada tanımlayıcı, ilişkisel, nedensel karşılaştırmalı ve deneysel tasarımlar; nitel araştırmada gömülü teori, temellendirilmiş kuram ve olay analizleri ile yaklaşımlar geliştirilir. Mevcut bir araştırmanın analizi yapılarak yeni araştırma önerisi geliştirilir.

Dersin İçeriği: 

Her tür bilimsel/sanatsal araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel/sanatsal etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel/sanatsal araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını, lisansüstü eğitim sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel/sanatsal araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını, görsel ve işitsel yayın organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan her tür yayınla ilgili yayın etiği sorunlarını ve etik ihlallerini; intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme ve haksız yazarlık konu başlıkları içerisinde kapsar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama Dikey Sekmeler

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri 

Ölçme Yöntemleri

Sosyal Bilimlerde araştırma tekniklerini öğrenir.

 

1,2,3,4

1,2

Edebiyatta araştırma tekniklerini öğrenir. 

 

1,2,3,4

1,2

İntihal meselesini tartışır, bilimsel yaklaşımları öğrenir.

 

1,2,3,4

1,2

Örnekler okur ve bunları değerlendirir.

 

1,2,3,4

1,2

Bilimsel yayın-popüler yayın ayrımını yapar.

 

1,2,3,4

1,2

Kültür değişimleri üzerinden yayıncılık ilkelerini öğrenir, sorgular.

 

1,2,3,4

1,2

Editörlük becerisi edinir.

 

1,2,3,4

1,2

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş; dersin ve ders kaynaklarının tanıtılması, beklentiler…

 

2

Sosyal Bilimlerde araştırma teknikleri; Edebiyatta nesnellik

 

3

Edebiyatta araştırma teknikleri; Edebiyat eleştirisinin gelişimi

 

4

İntihal meselesinin tartışılması, bilimsel yaklaşımlar…

 

5

İyi- kötü örneklerin okunması, değerlendirilmesi

 

6

Yüksek-Alçak kültür kavramları; Kanonlar

 

7

Bilimsel yayın-popüler yayın ayrımı

 

8

Örneklerin okunması, değerlendirilmesi

 

9

Vize

 

10

Kültür değişimleri ve yayıncılık

 

11

Osmanlıdan günümüze yayıncılık-1

 

12

Osmanlıdan günümüze yayıncılık-2 Kadın dergileri ve gazeteleri

 

13

Editörlük faaliyetleri, teknikler

 

14

Final

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Sekaran, Uma and Bougie, Roger. (2012). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 5. Basım.

Diğer Kaynaklar

Zikmund, W.G. (2003). Business research methods. 7. Basım. Thomson (South Western) Publications.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders notları
Ödevler Tartışma
Sınavlar Vize ve final sınavları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

20

Kısa Sınav

1

40

Ödev

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.

 

 

 

 

x

 

2

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

x

 

 

 

 

3

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

x

 

     

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x Toplam Ders Saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme)

15

6

90

Ara Sınav

1

15

15

Ödev

1

30

30

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

200

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8