• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ACM 598
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
0
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı; disiplin alanı ile ilgili bir konuda seminer sunumu hazırlamak ve sunmaktır.

Dersin İçeriği: 

Konunun seçilmesi, Literatür taraması, Araştırma, Raporlama ve Sunma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program             öğrenim çıktıları

Öğretim yöntemleri

Ölçme yöntemleri

1. Öğrenciler, bilimsel araştırmanın aşamalarını bilir.

10, 11

1, 2, 3

B, C, D

2. Öğrenciler, bilimsel araştırma yazarken kurallara uygun biçimde alıntı yapar ve referans gösterir.

2, 10, 12

1, 2, 3

B, C, D

3. Öğrenciler araştırma ve yayın etiğini bilir.

2, 10, 11, 12

1, 2, 3

B, C, D

4. Öğrenciler, seçilen konularda literatür taraması yapabilir.

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11

1, 2, 3

B, C, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 

2

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 

3

Tez ve Makale Yazım Teknikleri

 

4

Araştırma Metodolojisi

 

5

Araştırma ve Yayın Etiği

 

6

Araştırmada Etik Dışı Davranışlar

 

7

Ara Sınav

 

8

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

9

Başarılı Sunum Yapabilmek İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

10

Başarılı Sunum Yapabilmek İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

11

Öğrenci Sunumları

 

12

Öğrenci Sunumları

 

13

Öğrenci Sunumları

 

14

Öğrenci Sunumları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

-

-

Kısa Sınav

-

-

Ödev / Proje

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

-

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

100

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

E-Ticaret alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek

 

 

 

 

X

2

E-Ticaret konusunda güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olmak

 

 

 

 

X

5

E-Ticaret şirketlerinde üst düzey yönetici olabilecek bilgi ve becerilere sahip olmak

 

 

X

 

 

6

E-Ticaret süreçlerinin planlanması ve yönetimi ile ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanma becerisine sahip olmak

 

 

X

 

 

7

Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek

 

 

X

 

 

8

Sosyal ve mesleki ilişkileri anlama ve yönetme, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretme ve bu fikirleri hayata geçirme becerisine sahip olmak

 

 

 

 

X

9

Analitik karar verme yöntemlerini kullanarak nicel yöntemlerle problemleri tespit etmek ve çözüm üretebilecek bilgi birikimine sahip olmak

 

 

X

 

 

10

Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak alanında araştırma yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak

 

 

 

 

X

11

Alanı ile ilgili güncel sorunları çözmek için yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, meslekleri ile ilgili konularda meslektaşları ile bilgi paylaşımında bulunabilme becerisine sahip olmak

 

 

 

 

X

12

Mesleki ve etik kurallara uyma ve toplumsal duyarlılığa sahip olma becerilerini kazandırmak

 

 

 

 

X