• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
IND 572
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders UI tasarımına odaklanmaktadır. Dersin akışı, öğrencilerin UI tasarım derslerinin temelleri hakkındaki önceki bilgileri üzerine inşa edilmiştir. Son yıllardaki tüm araştırmaları ve sahadaki deneyimleri kapsayarak, UI tasarımın farklı yönleriyle daha ayrıntılı konularına odaklanılmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Ders şu konuları kapsar: İletişimin tanımı, iletişim sürecinin unsurları, temel iletişim modelleri ve insan iletişiminin bağlamları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kullanıcı arayüzü tasarımının anlamını tanımlar. 1,2,10 1,2,3,5 1,3,4
2) Temel kullanıcı arayüz tasarımını karşılaştırır ve analiz eder. 5, 7 2,3,5 1,3,4
3) Arayüz tasarımının önemini kavrar. 3, 4, 11 2,3,5 1,3,4
4) Kullanıcı arayüzü tasarımının bağlamlarını tanımlar. 11, 7 3,4,5 1,3,4
5) Kullanıcı arayüz tasarımı bağlamlarını karşılaştırır. 8,10 3,4,5 1,3,4

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Ders ve ödevlerin amaçları ve açıklaması, beklentiler ve iletişimin tanımı  
2 Görsel Tasarım İlkeleri  
3 UI Tasarımının Genel İlkeleri:

Yazı Tipleri, Renkler ve Görünmez Kullanıcı Arayüzü

 
4 UI Tasarımının Genel İlkeleri: Butonlar, Navigasyon Stilleri, Sezgisel İletişim  
5 Kullanıcı Arayüzü Paternleri  
6 Uygulama:

UI Tasarımı için Psikoloji ve İnsan Faktörleri

 
7 Fiziksel/Web/Uygulama Arayüzleri  
8 Mobil için UI Tasarımı: iOS ve Android için Tasarım  
9 Web Sitesi için UI Tasarımı  
10 Vize Sınavı  
11 Arayüz Prototipleme Teknikleri

(Wireframe-Mockup-Prototype)

 
12 UI Tasarım Araçları: Figma / XD / Sketch  
13 Final Projesi: Final raporları ve Sunumlar  
14 Final Projesi: Final raporları ve Sunumlar  
15 Tartışma oturumu  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu McKay, Everett N - UI is Communication_ How to Design Intuitive, User Centered Interfaces by Focusing on Effective Communication-Elsevier Science (2014) / Jenifer Tidwell - Designing Interfaces-O_Reilly Media (2010) / Diana MacDonald - Practical UI Patterns for Design Systems. Fast-Track Interaction Design for a Seamless User Experience-APRESS (2019)
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Tutorial videolar / yazılı dokümanlar / sunumlar
Ödevler Kavramların Şemalandırılması  / Tasarım Uygulamaları
Sınavlar Ödevler, ara sınav ve final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 15
Final  1 40
Katılım 2 20
Yoklama 1 15
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Kullanıcı arayüzü tasarımı alanında edindiği teknik ve akademik bilgileri özgün projeler için kullanır.         x  
2 Estetik kuralları göz önünde bulundurarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar.         x  
3 Alanın gerektirdiği teknik yenilikleri etkin bir şekilde kullanır.         x  
4 Konseptten yola çıkarak alanıyla ilgili sorunları analiz eder ve hedef kitleye uygun projeler geliştirir.       x    
5 Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.            
6 Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.            
7 Akademik ve sektörel deneyim edinerek bu deneyimleri ilişkilendirir.         x    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.          x    
9 Alana ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, yenilikçi ve özgün yapıtlar ortaya koyar.       x    
10 Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.         x  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı  1 3 3
Ödev 2 3 6
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     15