• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
SBA 592
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
0
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Tez önerisi oluşturmak.

Dersin İçeriği: 

Tez çalışmasına temel oluşturacak yöntemlerin; bilimsel araştırmanın tanımı ve araştırma araçları, problem tanımlama, literatür tarama, araştırma projesini planlama, araştırma önerisi hazırlama; Nicel araştırma, tanımlayıcı deneysel, yarı deneysel, geçmişe yönelik sebep-sonuç araştırmaları, nicel verilerin analizi; Nitel Araştırma, nitel araştırma yöntemleri, nitel verilerin analizi; çoklu model araştırması, modelleme; araştırma raporu; planlama ve hazırlama bağlamında işlenmesi.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Akademik yeterliliklere uygun bir yazı kaleme alabilme   1,2,3 B,C
Tez Önerisi oluşturabilme   1,2,3 B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık 
1 Giriş, tanışma, ders içeriğinin açıklanması, devam, sınav ve ödevler hakkında bilgi
 
 
2 Sınırlılıkları Belirlenmiş Tez/ Araştırma Konusu Başlıklarının Belirlenmesi (Ne Araştırıyorum?    
3 Sınırlılığı oluşturulmuş başlığın çözümlenmesi ve temel anahtar kelimelerin belirlenmesi  
4 Özgünlük taraması yapılması,  
5 Yapılan özgünlük taramasında ulaşılan kaynakların odaklandığı noktaların birkaç anahtar kelime ile netleştirilmesi.  
6 Bölüm başlıkları ve alt başlıkların oluşturulması. Tezin senaryosunu oluşturma.  
7 İçindekiler hazırlama  
8 Araştırmanın Amacı: Neden Tez Yazıyorum?  
9 Literatüre Katkı: Niye Niçin Tez Yazıyorum?  
10 Araştırmanın Problemi: Neyi Sorguluyorum? Ne Soruyorum?  
11 Araştırmanın Hipotezi: İddiam Ne?  
12 Araştırmanın Yöntemi: İddamı Nasıl İspatlıyorum? Problemi Nasıl Çözeceğim? Nasıl İnceleyeceğim?
 
 
13 Oluşturulan metinlerin uygun yazım kriterlerine (APA)göre düzenlenmesi  
14 Tez Önerisi raporlarının sunumu