• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PHIL 626
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
20
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı eleştirel toplum kuramının başlıca metinlerini inceleyerek Frankfurt Okulu’nun çağın toplumsal sorunlarına ilişkin çözümlemelerini tartışmaktır.

Dersin İçeriği: 

Kapitalizmin, sosyalizmin ve Marxizmin eleştirisi, eleştirel toplum kuramı; Theodor W. Adorno’nun Negatif Diyalektik, Estetiğin Teorisi, Max Horkheimer ve Adorno’nun birlikte yazdıkları Aydınlanmanın Diyalektiği , Herbert Marcuse’nin Tek Boyutlu İnsan eserlerinin karşılaştırmalı çözümlenmesi. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım, 2. Tartışmalı Ders, 3. Seminer, 4. Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Sınav, B. Seminer, C. Ödev, D: Sunum; E: Dönem Ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersi tamamladığında öğrenci:

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Frankfurt Okulu’nun kapitalist toplum çözümlemelerini kavrar. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4 B, C, D, E
2) Frankfurt Okulu’nun çözümlemeleriyle başka toplum felsefelerini karşılaştırır. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4 B, C, D, E
3) Frankfurt Okulu’nun çözümlemeleriyle Marxçı kuramlar arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4 B, C, D, E
4) toplum, kültür, sanat sorunlarının çağdaş kapitalist toplumda büründüğü biçimleri eleştirel biçimde tartışır. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4 B, C, D, E
5) Frankfurt Okulu’nun çözümlemelerini güncel toplumsal koşullarla ilişkilendirir. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4 B, C, D, E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Frankfurt Okulu’nun tasarısı

-

2

Marx, Hegel, Freud: Frankfurt Okulu’nun kökleri

Seçmeler

3

20. Yüzyıl başında sınıf ile kültür çözümlemeleri: Lukacs ile Korsch

Lukacs, Korsch

4

Benjamin’in sanat yapıtına ilişkin incelemesi

Benjamin

5

Benjamin’in Pasajlar’ı

Benjamin

6

Frankfurt Okulu ile Weimar Almanyası

Seçmeler

7

Frankfurt Okulu’nun yetke ile Nazizm çözümlemeleri

Seçmeler

8

Sunumların birinci bölümü

-

9

Estetik kuramı

Adorno

10

Estetik kuramı

Adorno

11

Kitle kültürü eleştirisi

Adorno, Horkheimer

12

Frankfurt Okulu’nun Aydınlanma eleştirisi

Adorno, Horkheimer

13

Frankfurt Okulu’nun Aydınlanma eleştirisi

Adorno, Horkheimer

14

Marcuse ile 1968 Mayısı

Marcuse

15

Toplum kuramı, kamusal alan, iletişim: Habermas

Habermas

16

Sunumların ikinci bölümü

-

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Kitabı

 

Diğer Kaynaklar

H. Marcuse, Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud. New York: Vintage Books, 1962.

H. Marcuse, One Dimensional Man Boston: Beacon Press, 1964.

H. Marcuse, Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory. Boston: Beacon Press, 1960.

Jay, Martin. The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-1950. Boston: Little, Brown and Company, 1973.

M. Horkheimer, Between Philosophy and Social Science: Selected Early Writings, translated by G. Frederick Hunter, Matthew S. Kramer and John Torpey. Cambridge, MA: The MIT Press, 1993.

M. Horkheimer, Critical Theory: Selected Essays, translated by Matthew J. O'Connell et al. New York: The Seabury Press (Continuum), 1972.

M. Horkheimer, Eclipse of Reason. New York: Continuum, 1974.

M. Horkheimer, T. W. Adorno, The Dialectic of Enlightenment, edited by Gunzelin Schmid Noerr, çev. E. Jephcott. Stanford: Stanford UP, 2002.

T. W. Adorno, Critical Models: Interventions and Catchwords, translated by Henry W. Pickford. New York: Columbia University Press, 1998.

T. W. Adorno, Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, translated by E. F. N. Jephcott. London: Verso, 1974.

T. W. Adorno, Negative Dialectics, çev. E. B. Ashton. New York: Seabury Press, 1973.

T. W. Adorno, The Adorno Reader, yay. Brian O’Connor. Oxford, UK; Malden, MA: Blackwell, 2000.

T. W. Adorno, The Jargon of Authenticity, translated by Knut Tarnowski and Frederic Will. Evanston: Northwestern University Press, 1973.

The Cambridge Companion to Critical Theory, edited by Fred Rush. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2004.

Walter Benjamin, "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”, any edition.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Seçme yazılar.

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Seminer tartışmalarına katılım

1

10

Ödevler

3

20

Sunum

2

30

Dönem ödevi

1

40

Toplam

 

100

Dönem Ödevinin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Akademik çalışmalarında üretici ve yaratıcı şekilde kullanacağı temel kavramsal ve yöntemsel bilgileri kazanır.

       

X

 

2

İleri düzeyde felsefi araştırmalara yönelik eleştirel ve çok yönlü bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerini geliştirir.

     

X

   

3

Etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanında özgün fikirler üreten, ilkeli bir felsefeci olarak yetişir.

   

X

     

4

Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla, eski ve yeni bilgiye erişim yollarını mesleki ve kişisel gelişimini sürdürmek için kullanır.

   

X

     

5

Mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olur.

   

X

     

6

Felsefi çalışma için gerekli olan çağdaş araçları seçme,  geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.

     

X

   

7

Felsefe tarihi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı orijinal metinler üzerinden bağımsız olarak yürütür.

     

X

   

8

Felsefi bilgiyi toplumu ilgilendiren güncel, sosyal, kültürel, politik alanlarda ortaya çıkan problemleri sorgulamakta kullanır.

       

X

 

9

Felsefenin evrensel değer ve kavramlarını Türkiye'deki  felsefi çalışmalar için zemin olarak alır. Bu yönde, felsefe tarihinin tartışmalarını Türkçe yaparken ortaya çıkabilecek sorunların ele alınması ve çözümü için yaklaşım geliştirebilir.

     

X

   

10

Felsefe tarihi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacak birikim ve beceri kazanır.

       

X

 

11

Felsefi bilgi ve birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim kurmada kullanır.

 

 

 

X

 

 

12

Felsefede ulusal ve uluslararası yayınlarda katkı sağlayabilecek nitelikte çalışma üretebilir.

 

 

 

 

X

 

13

Felsefe tarihi çalışmalarını uzmanca yürütecek kadar bir klasik dil ve İngilizce ile birlikte en az başka bir çağdaş dil ve felsefe tarihi bilgisine sahiptir.

 

 

 

X

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)

16

7

112

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

12

168

Ödevler

3

24

72

Sunum

2

40

80

Dönem ödevi

1

80

80

Toplam İş Yükü

 

 

512

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

20,48

Dersin AKTS Kredisi

 

 

20