• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PHIL 518
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Kimi bilim kuramlarını felsefenin bakışı ile ele almak ve tartışmak.

Dersin İçeriği: 

Bilim tarihi çerçevesinde belirli bilimsel kuramlara felsefi bakış; bilimsel yöntemlerin değerlendirilmesi ve çeşitli felsefi yaklaşımların çözümlenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım, 2. Tartışmalı Ders, 3. Seminer, 4. Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A. Sınav, B. Seminer, C. Ödev, D: Sunum; E: Dönem Ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersi tamamladığında öğrenci:

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) bilim felsefesindeki temel problemlere ilişkin ayrıntılı bilgi edinir.

1,2,4,10

1,2,3,4

A,B,C,D,E

2) bilimin kendisini, iş görme tarzını nesne edinir, sorgular.

1,2,4,12

1,2,3,4

A,B,C,D,E

3) bilim tarihindeki ilerlemeyi felsefece değerlendirir.

1,2,4,10,12

1,2,3,4

A,B,C,D,E

4) bilim felsefesini epistemolojiden ayırır.

1,2,4,12

1,2,3,4

A,B,C,D,E

5) interdisipliner çalışmalar yapabilmek altyapısı kazanır.

1,2,4,11,12

1,2,3,4

A,B,C,D,E

6) Kimi bilim kuramlarına ilişkin ayrıntılı bilgi edinir.

1,2,10

1,2,3,4

A,B,C,D,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Sir Isaac Newton, The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy 

 

3

Sir Isaac Newton, The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy 

 

4

Sir Isaac Newton, The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy 

 

5

Popper, Karl (2004 reprint). The logic of scientific discovery, Falsifiability

 

6

Popper, Karl (2004 reprint). The logic of scientific discovery, Degrees of Testability.

 

7

Popper, Karl (2004 reprint). The logic of scientific discovery, Simplicity.

 

8

ARA SINAV

 

9

Kuhn, T. S., The Structure of Scientific Revolutions, The Priority of Paradigms.

 

10

Kuhn, T. S., The Structure of Scientific Revolutions, Crisis and the Emergency of Scientific Theories.

 

11

Kuhn, T. S., The Structure of Scientific Revolutions, Normal Science as Puzzle-Solving.

 

12

Kuhn, T. S., The Structure of Scientific Revolutions, The Route to Normal Science.

 

13

Albert EinsteinRelativity: the Special and the General Theory

 

14

Albert EinsteinRelativity: the Special and the General Theory

 

15

Albert EinsteinRelativity: the Special and the General Theory

 

16

GENEL SINAV

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

 

Kuhn, T. S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions, 2nd. ed. [Univ. of Chicago Pr].

Koyre, Alexandre, Metaphysics & Measurement: Essays in Scientific Revolution Harvard University Press 1968.

Paul Feyerabend, Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge(1975)

 Popper, Karl (2004 reprint). The logic of scientific discovery. London & New York: Routledge Classics.

Sir Isaac Newton, The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy

Alexandre KoyréNewtonian studies (London: Chapman and Hall, 1965).

Albert EinsteinRelativity: the Special and the General Theory, 10th edition (there are a total of 17 editions)

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

  

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Arasınav

1

20

Sunum

1

20

Son sınav

1

30

Dönem ödevi

1

30

Toplam

 

100

Dönem Ödevinin Başarıya Oranı

 

30

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

70

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Program Çıktıları

 

Katkı düzeyi*

 

1

2

3

4

5

1. Akademik çalışmalarında üretici ve yaratıcı şekilde kullanacağı temel kavramsal ve yöntemsel bilgileri kazanır.

 

 

 

 

X

2. İleri düzeyde felsefi araştırmalara yönelik eleştirel ve çok yönlü bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerini geliştirir.

 

 

 

 

X

3. Etkili iletişim kurabilen, özellikler yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanında özgün fikirler üreten, ilkeli bir felsefeci olarak yetişir.

 

 

X

 

 

4. Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla, eski ve yeni bilgiye erişim yollarını mesleki ve kişisel gelişimini sürdürmek için kullanır.

 

 

 

X

 

5. Mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olur.

 

 

X

 

 

6. Felsefi çalışma için gerekli olan çağdaş araçları seçme, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

7. Felsefe tarihi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı orijinal metinler üzerinden bağımsız olarak yürütür.

 

 

 

 

X

8. Felsefi bilgiyi toplumu ilgilendiren güncel, sosyal, kültüreli politik alanlarda ortaya çıkan problemleri sorgulamakta kullanır.

 

X

 

 

 

9. Felsefenin evrensel değer ve kavramlarını Türkiye’deki felsefi çalışmalar için zemin olarak alır. Bu yönde, felsefe tarihinin tartışmalarını Türkçe yaparken ortaya çıkabilecek sorunların ele alınması ve çözümü için yaklaşım geliştirebilir.

 

 

 

X

 

10. Felsefe tarihi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacak birikim ve beceri kazanır.

 

 

 

X

 

11. Felsefi bilgi ve birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim kurmada kullanır.

 

 

 

X

 

12. Felsefe alanındaki ulusal ve uluslar arası yayınlarda katkı sağlayabilecek nitelikte çalışma üretebilir.

 

 

 

X

 

13. Genelde Felsefe, özelde felsefe tarihi çalışmalarını yürütecek klasik dil ve felsefe tarihi bilgisine sahiptir.

 

X

 

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

10

7

70

Arasınav

1

22

22

Sunum

1

15

15

Son sınav

1

20

20

Dönem ödevi

1

25

25

Toplam İş Yükü

 

 

200

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8