• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PHIL 513
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Felsefece araştırma yapmak tarzlarını belirlemek.

Dersin İçeriği: 

 Felsefede sorunun özelliği, analiz ve temellendirme; felsefe araştırmalarında çeşitli yöntemlerin araştırılması ve bu yöntemlerin karşılaştırılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım, 2. Tartışmalı Ders, 3. Seminer, 4. Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A. Sınav, B. Seminer, C. Ödev, D: Sunum; E: Dönem Ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersi tamamladığında öğrenci:

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)  felsefe tarihi içindeki çeşitli metinleri çözümlemekle felsefe yapmaya ilişkin paradigmalar edinir.

1,2,10,12

1,2,3,4

A,B,C,D,E

2) felsefece soru sormaya ilişkin yetkinlik kazanır.

2,3

1,2,3,4

A,B,C,D,E

3) literatür taraması yapar.

4

1,2,3,4

A,B,C,D,E

4) metin çözümlemeye ve yorumlamaya ilişkin yetkinlik kazanır.

1,10

1,2,3,4

A,B,C,D,E

5) farklı felsefe yapmak tarzlarını birbirinden ayırır.

1,2,10

1,2,3,4

A,B,C,D,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Descartes: Discourse on Method

 

3

Descartes: Discourse on Method

 

4

Descartes: Discourse on Method

 

5

Popper, Karl R.The Logic of Scientific Discovery

 

6

Popper, Karl R.The Logic of Scientific Discovery

 

7

Popper, Karl R.The Logic of Scientific Discovery

 

8

ARA SINAV

 

9

Kant, Kritik der reinen Vernunft, Methodenlehre.

 

10

Kant, Kritik der reinen Vernunft, Methodenlehre.

 

11

Kant, Kritik der reinen Vernunft, Methodenlehre.

 

12

Isaac Newton, The Mathematical Principles of Natural Philosophy 

 

13

Isaac Newton, The Mathematical Principles of Natural Philosophy 

 

14

Isaac Newton, Rules of Reasoning in Philosophy 

 

15

Isaac Newton, Rules of Reasoning in Philosophy 

 

16

GENEL SINAV

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Methods of inquiry: An Introduction to Philosophy and Scientific Method, Charles West ChurchmanRussell Lincoln Ackoff, Educational Pub., 1950 

Descartes: Discourse on Method, Translated by Donald A. Cress, Hackett Publishing, Indianapolis, 1986.

Kant, Die drei Kritiken, Herausgegeben von Wilhelm Weischedel, suhrkamp taschenbuch wissenschaft.

 

Popper, Karl R.The Logic of Scientific Discovery, 1934, 1959.

Jevons, William Stanley (1874), The Principles of Science: A Treatise on Logic and Scientific Method, Dover Publications, Reprinted with a foreword by Ernst Nagel, New York, NY, 1958.

 Isaac Newton, The Mathematical Principles of Natural Philosophy 

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

  

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Arasınav

1

20

Sunum

1

20

Son sınav

1

30

Dönem ödevi

1

30

Toplam

 

100

Dönem Ödevinin Başarıya Oranı

 

30

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

70

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Program Çıktıları

 

Katkı düzeyi*

 

1

2

3

4

5

1. Akademik çalışmalarında üretici ve yaratıcı şekilde kullanacağı temel kavramsal ve yöntemsel bilgileri kazanır.

 

 

 

 

X

2. İleri düzeyde felsefi araştırmalara yönelik eleştirel ve çok yönlü bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerini geliştirir.

 

 

 

X

 

3. Etkili iletişim kurabilen, özellikler yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanında özgün fikirler üreten, ilkeli bir felsefeci olarak yetişir.

 

 

X

 

 

4. Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla, eski ve yeni bilgiye erişim yollarını mesleki ve kişisel gelişimini sürdürmek için kullanır.

 

 

 

X

 

5. Mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olur.

 

 

X

 

 

6. Felsefi çalışma için gerekli olan çağdaş araçları seçme, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

7. Felsefe tarihi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı orijinal metinler üzerinden bağımsız olarak yürütür.

 

 

 

 

X

8. Felsefi bilgiyi toplumu ilgilendiren güncel, sosyal, kültüreli politik alanlarda ortaya çıkan problemleri sorgulamakta kullanır.

 

 

X

 

 

9. Felsefenin evrensel değer ve kavramlarını Türkiye’deki felsefi çalışmalar için zemin olarak alır. Bu yönde, felsefe tarihinin tartışmalarını Türkçe yaparken ortaya çıkabilecek sorunların ele alınması ve çözümü için yaklaşım geliştirebilir.

 

 

 

X

 

10. Felsefe tarihi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacak birikim ve beceri kazanır.

 

 

 

X

 

11. Felsefi bilgi ve birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim kurmada kullanır.

 

 

X

 

 

12. Felsefe alanındaki ulusal ve uluslar arası yayınlarda katkı sağlayabilecek nitelikte çalışma üretebilir.

 

 

 

X

 

13. Genelde Felsefe, özelde felsefe tarihi çalışmalarını yürütecek klasik dil ve felsefe tarihi bilgisine sahiptir.

 

 

 

 

X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

10

7

70

Arasınav

1

22

22

Sunum

1

15

15

Son sınav

1

20

20

Dönem ödevi

1

25

25

Toplam İş Yükü

 

 

200

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8