• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
PHIL 501
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Düşünürlerin yapıtlarının asıllarını kaynak metin olarak kullanarak antikçağ düşünürleri ile ortaçağ felsefesini ayrıntılı biçimde ele almak.

Dersin İçeriği: 

Sokrates öncesi filozoflardan başlayarak Platon, Aristoteles, Sofistler, Stoacılar, Epikurosçular ve Skeptikler’in incelenmesi, Ortaçağ felsefesinin başlıca filozoflarının var-lık, bilgi, nelik gibi kavramlar arasındaki ilişkiler üzerine yaklaşımlarının çözümlenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım, 2. Tartışmalı Ders, 3. Seminer, 4. Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A. Sınav, B. Seminer, C. Ödev, D: Sunum; E: Dönem Ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersi tamamladığında öğrenci:

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) felsefe tarihine ilişkin problemleri tanır ve enine boyuna tartışır.

1, 7, 13

1,2,3,4

A,B,C,D

2) felsefe metinlerini okumaya ve çözümlemeye ilişkin yetkinlik kazanır.

1,2

1,2,3,4

A,B,C,D

3) Klasikçağ ve Ortaçağ Felsefe metinlerini gidişli gelişli tartışır.

1,2,13

1,2,3,4

A,B,C,D

4)  Klasikçağ ve Ortaçağ Felsefe kavramlarını gidişli gelişli inceler.

1,2,13

1,2,3,4

A,B,C,D

5) tümeller tartışmasına ilişkin ayrıntılı bilgiye iyedir.

1,13

1,2,3,4

A,B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Aristoteles, Physika, 1-4 Kitaplar

“Zaman” Çözümlemesi

 

3

Augustinus, Confessiones : “Zaman Kavramı”

 

4

Platon, Sophistes, (Plato’s Sophist or, The professor of wisdom / with translation, introduction and glossary, Eva Brann, Peter Kalkavage, Eric Salem., Focus philosophical library.)

 

5

Plotinos: Enneades (Dokuzluklar)

 

6

Aristoteles, Metaphysik, (Ta Meta ta Physika):

Varolan (to on), neden (aitia)

varolmaklık tarzları: Dynamis, energeia, entelekheia.

Ousia de treis: hyle, eidos, synolon.

 

7

 Aristoteles, Metaphysik, (Ta Meta ta Physika):

varolmaklık tarzları: Dynamis, energeia, entelekheia.

Ousia de treis: hyle, eidos, synolon.

 

8

ARA SINAV

 

9

 Thomas Aquinas: Ente et Essentia

 

10

 Thomas Aquinas: Ente et Essentia

 

11

 Aristoteles: İsteyerek- istemeyerek yapma (Nikomakhos’a Etik, III. Kitap)

 

12

 Aristoteles: İsteyerek- istemeyerek yapma (Nikomakhos’a Etik, III. Kitap)

 

13

 Augustinus: On Free Choice of Will

 

14

 Augustinus: On Free Choice of Will

 

15

Augustinus: On Free Choice of Will

 

16

GENEL SINAV

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, YKY, Çev. Candan Şentuna

 

Plato, Five dialogues, translated by G.M.A. Grube., Indianapolis : Hackett Pub. Co., c1981.

 

Plato, The Theaetetus of Plato, trans. by M. J. Levett (Hackett Publishing Company, 1990).

 

Plato, Complete works, (Indianapolis, Ind.: Hackett Pub., 1997).

 

Plato, Republic, trans. by C. D. C Reeve (Indianapolis: Hackett Pub. Co., 2004).

 

Plato, Plato, Theaetetus, trans. by Joe Sachs (Focus Philosophical Library, 2004).

 

Plato's Sophist, or, The professor of wisdom / with translation, introduction and glossary, Eva Brann, Peter Kalkavage, Eric Salem., Focus philosophical library.

 

Platon, Yasalar, trans. by Candan Sentuna and Saffet Babür (Kabalcı Yayınevi, 2007).

Aristoteles, Eudemos’a Etik, trans. by Saffet Babur 1st edition. (Ankara: Dost Kitabevi

Yayinlari, 1999).

Aristoteles, De Anima, (Oxford: Oxford University Press, 1956), Scriptorum classicorum

bibliotheca Oxoniensis.

Aristotle, Aristotle’s On the Soul, trans. by Joe Sachs (Santa Fe, New Mexico: Green

Lion Press, 2004).

Aristotle, Nicomachean Ethics, tans. By Joe Sachs (Focus Philosophical Library, 2002).

Aristoteles. Nikomakhos’a Ethik, Çev. S. Babür, Ankara: Bilgesu Yayınları.

Aristoteles. Gökyüzü Üzerine, Çev. S. Babür, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Aristoteles. Fizik. Çev. S. Babür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Aristoteles. Kategoriler. Çev. S. Babür, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Aristoteles. Yorum Üzerine. Çev. S. Babür, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Aristoteles. İkinci Çözümlemeler. Çev. A. Houshiary, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Aristoteles. Poietika. Çev. N. Kalaycı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Augustinus: On Free Choice of Will, Hackett Pub. Company Trans. By Thomas Williams.

Plotinos: Enneades

Augustinus: Confessiones, Tanrı Devleti

Boethius: Felsefenin Tesellisi

The Cambridge Companion to Medieval Philosophy, Edited by. A. S. McGrade, Cambridge Uni Press, 2003.

Metinlerle Ortaçağda Felsefe, Betül Çotuksöken- Saffet Babür, Bilgesu Yay.

Johannes Scotus Eriugena: Treatise on Divine Predestination

Anselm of Canterbury: Monologion, Proslogion, Three Philosophical Dialogues: On Truth, on Freedom of Choice, on the Fall of the Devil

Petrus Abaelardus: Historia calamitatum 

Thomas Aquinas: Ente et Essentia, Summa Theologiae (kısımlar)

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

  

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Arasınav

1

20

Sunum

1

20

Son sınav

1

30

Dönem ödevi

1

30

Toplam

 

100

Dönem Ödevinin Başarıya Oranı

 

30

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

70

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Program Çıktıları

 

Katkı düzeyi*

 

1

2

3

4

5

1. Akademik çalışmalarında üretici ve yaratıcı şekilde kullanacağı temel kavramsal ve yöntemsel bilgileri kazanır.

 

 

 

 

X

2. İleri düzeyde felsefi araştırmalara yönelik eleştirel ve çok yönlü bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerini geliştirir.

 

 

 

X

 

3. Etkili iletişim kurabilen, özellikler yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanında özgün fikirler üreten, ilkeli bir felsefeci olarak yetişir.

 

 

X

 

 

4. Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla, eski ve yeni bilgiye erişim yollarını mesleki ve kişisel gelişimini sürdürmek için kullanır.

 

 

 

X

 

5. Mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olur.

 

 

X

 

 

6. Felsefi çalışma için gerekli olan çağdaş araçları seçme, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.

 

 

 

X

 

7. Felsefe tarihi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı orijinal metinler üzerinden bağımsız olarak yürütür.

 

 

 

 

X

8. Felsefi bilgiyi toplumu ilgilendiren güncel, sosyal, kültüreli politik alanlarda ortaya çıkan problemleri sorgulamakta kullanır.

 

X

 

 

 

9. Felsefenin evrensel değer ve kavramlarını Türkiye’deki felsefi çalışmalar için zemin olarak alır. Bu yönde, felsefe tarihinin tartışmalarını Türkçe yaparken ortaya çıkabilecek sorunların ele alınması ve çözümü için yaklaşım geliştirebilir.

 

 

 

X

 

10. Felsefe tarihi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacak birikim ve beceri kazanır.

 

 

 

X

 

11. Felsefi bilgi ve birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim kurmada kullanır.

 

 

X

 

 

12. Felsefe alanındaki ulusal ve uluslar arası yayınlarda katkı sağlayabilecek nitelikte çalışma üretebilir.

 

 

 

X

 

13. Genelde Felsefe, özelde felsefe tarihi çalışmalarını yürütecek klasik dil ve felsefe tarihi bilgisine sahiptir.

 

 

 

 

X

ECTS

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Arasınav 1 15 15
Sunum 1 15 15
Son sınav 1 15 15
Dönem ödevi 1 22 22
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7
Dersin AKTS Kredisi     7