• TR
  • EN

Çevre alanında evrensel düzeyde öncü ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak vizyonu ile, farklı mesleklere mensup bir grup çevre gönüllüsü tarafından, 1999 yılında kurulan Çevre Vakfı, Sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar vasıtasıyla tüm varlıkların varoluş gayesine uygun, sürdürülebilir bir çevre için farkındalık oluşturmayı kendisine misyon edinmiştir.

Çevre Vakfı Yönetim Kurulu, çevre alanında yapılan bilimsel çalışmaların desteklenmesi kararını almıştır. Bu kapsamda ilk olarak çevre alanında yapılmış olan doktora tezlerinin ödüllendirilmesine karar verilmiş ve 2018 Yılı itibari ile ÇEVRE VAKFI ÇEVRE ALANINDA EN BAŞARILI  DOKTORA  TEZ ÖDÜLÜ programı başlatılmıştır. En başarılı doktora tez ödülü esasları belirlenmiş ve vakıf web sayfasında (www.cevrevakfi.org.tr) duyurulmuştur. Bu yıl da 2021 yılında yapılmış olan ÇEVRE ALANINDA EN BAŞARILI  DOKTORA TEZ ÖDÜLÜ programının dördüncüsünü gerçekleştirme kararı alınmış ve son başvuru tarihi 18 Mart 2022 olarak belirlenmiştir.

Çevre ve Ahlak, Çevre Felsefesi, Çevre Sosyolojisi, Tarihte Çevre Kültürü, Edebi Metinlerde Çevre, Çevre Hukuku, Çevre Eğitimi, Toplumsal Çevre Bilinci, Din ve Çevre, Tasavvuf Düşüncesi ve Çevre, Göç ve Çevreye Etkileri, Şehircilik ve Çevreye Etkileri, Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre ve İnsan Sağlığı, Doğal Afetler ve Çevresel Etkileri, Su, Hava, Toprak Kirliliği ve Kontrolü, İklim Değişikliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Temiz Teknolojiler, Yeşil tedarik zinciri vb, alanlarda doktora tez çalışması yapanların bu ödüle başvurması beklenmektedir.

Ödül alan doktora tezleri, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Vakıf internet sayfası ve adayların iletişim adresleri vasıtasıyla duyurulacaktır.

Başarılı olan doktora tezlerine aşağıdaki ödüllerin verilmesi planlanmıştır.

Birinciye:   9.000 TL

İkinciye:    6.000 TL

Üçüncüye: 4.000 TL