• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
FE 630
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, uluslararası finansta güncel konuların analizine yönelik kavramsal ve analitik çerçeveyi ortaya koymaktır.

Dersin İçeriği: 

Uluslararası Finans - Makroekonomik Kavramlar; Açık Ekonomi Makroekonomik Modelleri, Döviz Piyasası ve Döviz Kurları, Döviz Kurunun Belirlenmesi; Küresel Finansal Sistemdeki Son Gelişmeler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma; 4: Benzetim; 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D:Project, E:Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Uluslararası finans teori ve politikası kapsamında teorik ve ampirik  konuları araştır, 4,7,8 1,2,3 A,B
2) Uluslararası makroekonomik modellerin temel sonuçlarını kavrar, 1,3,5 1,2,3 A,B
3) Döviz kuru politikasına ilişkin analiz ve değerlendirmeler yapar, 3,5,7 1,2,3 A,B
4) Küresel dengesizliklerin, uluslararası finansal krizin ve dünya ekonomisindeki ekonomik sorunların arkasındaki dinamikleri anlar. 5,10 1,2,3 C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Makroekonomik Kavramların Gözden Geçirilmesi Textbook
2 Mundell-Fleming Modeli Textbook
3 Küçük Dışa Açık Ekonomiler Online resources
4 Döviz Kuru Rejimleri Textbook,

Online resources

5 Gelişmekte Olan Ülkelerde Döviz Kurları, Nominal Katılıklar ve Krizler Textbook,

Online resources

6 Sermaye Kontrolü Politikası Textbook
7 Küresel Finansal Sisteminde Son Gelişmeler Textbook,

articles

8 Makale sunumu Selected academic articles
9 Makale sunumu Selected academic articles
10 Makale sunumu Selected academic articles
11 Makale sunumu Selected academic articles
12 Makale sunumu Selected academic articles
13 Makale sunumu Selected academic articles
14 Genel Tartışma  
15 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Kitap •        World Trade and Payments, R. Caves, J. Frankel and R. Jones 10th edition, Addison-Wesley Longman.

 

•        International Economics: Theory and Policy by Paul Krugman, Maurice Obstfeld, and Marc Melitz, 10th Edition, Global Edition.                                       

 

Diğer Kaynaklar
  • Macroeconomics, by Gregory N. Mankiw 8th Edition          ISBN-10: 1429240024
  • Ders web sitesi, Online kaynaklar, Makaleler, Ders notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ev ödevleri, Dönem projesi için yönerge ve not, Çeşitli makaleler
Ödevler Ev ödevleri
Sınavlar Ara sınav ve Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 6 20
Dönem projesi 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Finans ve ekonomi alanlarındaki literatürü inceleyebilme ve geliştirebilme; belirlenen alanlarda yenilikçi yaklaşımlarda bulunabilme.     X      
2 Çok disiplinli alanlardaki bilgileri birlikte analiz etme ve değerlendirme becerisine sahip olmak; bu bilgilerden yola çıkarak, bilimsel araştırma çalışmalarını bağımsız olarak planlama ve yürütme konusunda yetkin olmak.     X      
3 Bilgiyi teorik ve pratik temellerle insanlara aktarabilme becerisine sahip olmak.       X    
4 Finans, ekonomi, istatistik ve bilgisayar bilimieri dahil olmak üzere çeşitli konularda bireysel veya grup çalışmaları ile bilimsel makaleler üretebilmek; ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayın yapabilmek; ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel çalışmalarını sunabilmek.

 

        X  
5 Uluslararası alandaki son bilgiler ve gelişmelerden haberdar olmak.         X  
6 İlgili alanlarda ihtiyaç duyulan yazılım programlarını ve bilgi teknolojilerini kullanabilmek ve bunlardan yararlanabilmek.       X    

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 6+1(Proje) (6+14) 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     250
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10
Dersin AKTS Kredisi     10