• TR
  • EN
Ders Kodu: 
COMM 560
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, iletişim araştırmaları için gerekli metodolojik temelleri ve araçları kapsamlı bir şekilde öğrencilere sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Derste nicel, nitel, eleştirel kültürel çalışmalar gibi çeşitli araştırma yöntemlerine ilişkin tartışmalar ve bilimsel etiğin temel ilkeleri üzerinde durulur. Ders süresince öğrenciler araştırma problemlerinin saptanması, hipotez ve araştırma sorusu geliştirme, bağımsız ve bağımlı değişken belirleme, araştırmaların geçerlilik ve güvenilirlik denetimini yapma ve araştırma projesi tasarlama gibi temel konuları öğrenecektir. Bu süreçte öğrenciler kendi araştırmalarını tasarlayacak ve yürüteceklerdir. Derste ele alınacak ve uygulanacak iletişim alanında sıklıkla kullanılan araştırma yöntemleri arasında saha çalışmaları, anket, içerik analizi, odak grup çalışmaları, katılımcı gözlem, toplumsal rol analizi, retorik analizi, (eleştirel) söylem analizi ve derinlemesine görüşme sayılabilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Brennen, S. Bonnie (2013). Qualitative Research Methods for Media Studies, N.Y. & Oxon: Routledge.

Wimmer, R.D. & Dominick, J. R.. (2011). Mass Media Research: An Introduction, London: Thomson & Wadsworth, 9th edition.

Diğer Kaynaklar

Berger, A. A. (2000). Media and Communcation Research Methods. London: Sage Pub. 

Corner, J., Schlesinger, P. & Silverstone, R. (2005). International Media Research: A

Critical Survey, London & N.Y.: Routledge. (1st published in 1997). 

Dicle, Atilla (2002). Manual for Writing Research Papers, Theses & Dissertations, İstanbul: Yeditepe Ün. Yayınları. 

Perry, David K. (2002). Theory and Research in Mass Communication: Contexts and Consequences, London: Lawrance Erlbaum Associates, Pub. 

Priest, S. H. (2009). Doing Media Research: An Introduction, London: Sage Pub., 2nd edition.  

Messenger Davies, M. & Mosdell, Nick (2006). Practical Research Methods for Media and Cultural Studies: Making People Count, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Kitap: Bilgi Merkezi

Ödevler

Bu ders her hafta araştırma yapmayı, taslak ödevler hazırlamayı, bunları sunmayı ve yorumlar ve değerlendirmelerden sonra araştırma raporlarını tekrar yazmayı gerektirir. Final araştırma ödevi raporu için akademik yazım teknikleri ve stillerine mutlaka sıkı sıkıya uyulmalıdır. Haftalık araştırma ödevleri (Toplam 8 adet) en az 2 – en çok 5 sayfa.

Ara sınav Ödevi (Seçilen bir radyo / tv yayını, gazete, dergi, internet sitesi ya da filmle ilgili iyi tasarlanmış ve hazırlanmış olmak koşuluyla) en az 10 en çok 15 sayfa

Araştırma Önerisi (Final Araştırma Ödevi İçin)

Final Araştırma Ödevi (İyi tasarlanmış, iyi hazırlanmış ve nitel araştırma metoduyla hazırlanmış olacak, bibliyografi hariç en az 20 en çok 25 sayfa )

Sınavlar

Sunum, Yazılı Raporlar, Tartışmalar, Dönem Ödevi

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ev Ödevi

8

40

Ara Sınav

1

40

Araştırma Önerisi

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ev Ödevi

8

5

40

Vize

1

30

30

Araştırma Önerisi

1

20

20

Final

1

50

50

Toplam İş Yükü

 

 

204

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

8.16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8