• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 506
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin temel amacı, dersi alan öğrencilerin makroiktisadî bakış açısını kavramalarının, makro iktisadî analizin mikro analizden farklı bir bakış açısı gerektirdiğini anlamalarının ve farklı makroiktisadî yaklaşımları eleştirel bir biçimde değerlendirebilmelerinin sağlanmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Makroiktisadın temel sorusu serbest piyasa şartlarında işleyen bir ekonominin tam istihdam düzeyinde dengeye gelip gelemeyeceğidir. Ders, bu soruya olumlu olarak cevap veren neoklasik iktisadın incelenmesiyle başlar. Bu yaklaşımın 1930’ların büyük bunalımını açıklamakta yetersiz kalışı, bizi Keynesyen iktisadın ayrıntılı bir incelemesine getirir. Ders ilerledikçe, Keynes'in iktisadî düşünceyi nasıl kökten değiştirdiği, bu şekilde makroiktisadı keşfettiği ve ölümünden sonra, düşüncelerinin nasıl neoklasik yaklaşımın içinde eritildiği yavaş yavaş ortaya çıkar. Monetarist ve rasyonel beklentiler yaklaşımları Keynes’in yenilikçi fikirlerinin ve, sonuç olarak, makroiktisadın tasfiyesinin son darbeleri olarak sunulur. Ders, 1990'larda Keynesyen iktisadın yeniden güçlenişinin ve 2008'de ortaya çıkan dünya finans krizinde Keynes'in fikirlerinin yeniden gündeme gelişinin tartışılması ile sona erer.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;
2. Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;
3. Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;
4. İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;
5. Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;
6. Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;
7. Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;
8. Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;
9. Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Makroiktisadî Analize Giriş  
2 Türkiye Makro Ekonomsinin Durumu  
3 Klasik ve Neoklasik İktisat Ayrımı Üzerine  
4 Neoklasik Değer, Dağılım, Hasıla ve İstihdam Teorileri - Birinci Kısım: Hasıla ve İstihdam   
5 Neoklasik Değer, Dağılım, Hasıla ve İstihdam Teorileri - İkinci Kısım: Para, Fiyat ve Faiz  
6 Keynes'in Hasıla ve İstihdam Teorisi: Etkin Talep Kavramı ve Rolü  
7 Keynes'in Hasıla ve İstihdam Teorisi: Etkin Talep Kavramı ve Rolü  
8 Ara Sınav  
9 Keynes'in Anaakım Yorumu - Birinci Kısım: IS-LM Sistemi  
10 Keynes'in Anaakım Yorumu - Birinci Kısım: IS-LM Sistemi  
11 Keynes'in Anaakım Yorumu - Birinci Kısım: IS-LM Sistemi  
12 Keynes'in Anaakım Yorumu - İkinci Kısım: Büyük Neoklasik Sentez (Keynesci Toplam Arz ve Talep Analizi)  
13 Keynes'in Anaakım Yorumu - İkinci Kısım: Büyük Neoklasik Sentez (Keynesci Toplam Arz ve Talep Analizi)  
14 Keynes'in Anaakım Yorumu - İkinci Kısım: Büyük Neoklasik Sentez (Keynesci Toplam Arz ve Talep Analizi)  
15 Tekrar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Ders kitabı kullanılmayacaktır.
Diğer Kaynaklar Dönem içinde hoca tarafından dağıtılacaktır

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar e-posta ve sınıf içinde basılı olarak dağıtılacakır
Ödevler e-posta ve sınıf içinde basılı olarak dağıtılacakır
Sınavlar Sınıfta yüzyüze yapılacaktır

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)    
Ödevler 1 50
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl İçinin Başarıya Oranı 1 50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;         x
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;       x  
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;     x    
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;         x
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;         x
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;       x  
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;     x    
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;     x    
9 Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler.       x  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)     0
Ödev     0
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü     240
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,6
Dersin AKTS Kredisi     10