• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBA 591
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu ders, bilimsel araştırmada uygulanabilecek ileri araştırma tekniklerine ve bilimsel araştırmanın kavramsal çerçevesine odaklanır. Nicel araştırmada tanımlayıcı, ilişkisel, nedensel karşılaştırmalı ve deneysel tasarımlar; nitel araştırmada gömülü teori, temellendirilmiş kuram ve olay analizleri ile yaklaşımlar geliştirilir. Mevcut bir araştırmanın analizi yapılarak yeni araştırma önerisi geliştirilir.Nicel araştırmada tanımlayıcı, ilişkisel, nedensel karşılaştırmalı ve deneysel tasarımlar; nitel araştırmada gömülü teori, temellendirilmiş kuram ve olay analizleri ile yaklaşımlar geliştirilir. Mevcut bir araştırmanın analizi yapılarak yeni araştırma önerisi geliştirilir.

Dersin İçeriği: 

Her tür bilimsel/sanatsal araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel/sanatsal etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel/sanatsal araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını, lisansüstü eğitim sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel/sanatsal araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını, görsel ve işitsel yayın organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan her tür yayınla ilgili yayın etiği sorunlarını ve etik ihlallerini; intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme ve haksız yazarlık konu başlıkları içerisinde kapsar.

Dikey Sekmeler