• TR
  • EN
Ders Kodu: 
GRA 608
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 

Bu ders, öğrencilerin grafik iletişimin gereği olan yaratıcı düşünme becerilerini deneysel grafik şekillendirme teknikleri ile geliştirmeyi amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Öğrencilere kavramsal düşünme ve konsept geliştirmeye yönelik kompozisyon teknikleri ile şekil, form ve imaj içerikli özgün baskı teknikleri öğretilir. Grafik şekillendirme amaçlı deneysel kolaj, baskı ve form çalışmaları yaptırılarak görsel düşünme ve görsel yaratıcılıkları geliştirilir. Bu ders, doktora öğrencilerinin yaratıcı grafik şekillendirme teknikleri ile öğrenmeleri ve grafik sanatlar alanında özgün çalışmalar ortaya çıkarmaları açısından fayda sağlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım Yöntemi 2. Problem Çözme 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B:Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Farklı malzeme ve teknikleri bir arada kullanabilme becerisi 1, 6 1,2,3 A,C
Alan araştırması yapabilme becerisi 4, 10 1,2,3 A,C
Yaratıcı fikir oluşturma ve uygulamaya aktarabilme becerisi 5, 7 1,2,3 A,C
Fikir ve tasarımlarını sunabilme becerisi 6 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ve özgün baskının grafik tasarımındaki yeri  
2 Günümüz sanatına genel bakış  
3 Basit elemanlar ve malzemelerle denemeler  
4 Denemelere siyah ve beyaz çalışmalarla devam etmek   
5 Yapılan denemelerle ilgili konuşma  kontrast oluşturacak yeni malzeme ilavesi   
6 Renk ilave ederek çalışmalara devam etmek  
7 Çalışmaların değerlendirilmesi  
8 Ara sınav  
9 Çalışmalarda çok renkliliğe yönelmek   
10 Minimal çalışmalar elde etmek için renk ve form araştırmaları  
11 Farklı malzemelerle farklı dokular oluşturmak  
12 Soyut grafik ürünleri tasarlamak  
13 Tasarım estetiği – örnek incelemeleri  
14 Projelerin sunulması  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %10
Seminer ve Sunum    
Proje 4 %30
Final 1 %60
Finalin Başarıya Oranı   %100
Yıl içinin Başarıya Oranı   %60
Toplam   %40
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarımın işlevsel amaçlarının yanı sıra yeni olanı arama ve deneme cesareti gelişir.     x      
2 Hedef kitlenin insani ve kültürel özelliklerine göre tasarımlar geliştirme konusunda profesyonel sorumluluk bilinci geliştirir.         x  
3 Araştırma yapma, kuramsal bilgi oluşturma ve önerilerde bulunma yetkinliği kazanır.         x  
4 Alana ait akademik formata uygun metin üretme yetisi kazanır.         x  
5 Sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanır.         x  
6 Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla kurgulayarak tasarım projeleri geliştir.       x    
7 Alanın gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanabilir.     x      
8 Tasarım kültürühakkında güncel durumu takip eder, projelerinde geliştirip uygular.         x  
9 Seçilen uzmanlık alanında disiplinler arası projeler yürütebilme yetisi kazanır.       x    
10 Tasarım ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde okumalar yapar.         x  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Quantity Duration (Hour) Total Workload (Hour)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 16 224
Ödev      
Seminer ve Sunum 4 30 120
Proje      
Ara Sınav 1 24 24
Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü     435
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,5
Dersin AKTS Kredisi     15