• TR
  • EN
Ders Kodu: 
GRA 607
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, deneysel illüstrasyon tekniklerinin, renklendirme, ışık, boyut ve kompozisyon esaslarının öğretilmesi, bilgisayar programları ile deneysel illüstrasyonların üretilmesidir.

Dersin İçeriği: 

Deneysel illüstrasyon stüdyosu dersinde öğrencilere geleneksel illüstrasyon ve dijital, deneysel illlüstrasyonun farkları, dijital ortamdaki üretimin günümüzdeki etkinliği, uluslararası dijital ve deneysel illüstrasyonlardan örnek sunumlar ile açıklanır. İllüstrasyonları dijital ortamda çizme, boyama, doku, ışık ve çevre ekleme çalışmaları yaptırılır. Ders illüstrasyon alanına yönelmek isteyen öğrenciler için seçmeli bir derstir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım Yöntemi 2. Problem Çözme 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B:Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Özgün sanat eserleri üretme becerisi 1, 5 1,2,3 A,C
Grafik Tasarım alanında araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi 3, 10 1,2,3 A,C
Grafik tasarım alanındaki güncel teknolojik araçları yetkin biçimde kullanabilme 7, 9 1,2,3 A,C
Çalışmalarını etkili biçimde sunabilme becerisi 2, 4 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İllüstrasyon dersinin önemi, illüstrasyonun gelişimi, teknoloji ve illüstrasyon ilişkisi.  
2 Dijital illüstrasyon konusuda çeşitli programlarda örneklemeler, ve herhangi bir programda ön eskizler yapmak  
3 Dijital otoportre çalışması   
4 Tablet veya bilgisayarda çizilen portrenin en az iki şekilde deformasyonu   
5 Dijital çizim ile fotoğrafın kolaj olarak yüzeyde harmanlaması  ve farklı sonuçlar elde etme.   
6 Elde çizilen bir çalışmanın farklı dijital tekniklerle sonuçlandırılması   
7 Dijital illüstrasyon konusunda bir uzman ile workshop çalışması  
8 Ara sınav  
9 Dijital illüstrasyon konusunda bir uzman ile workshop çalışması  
10 Ürün illüstrasyonu çalışması  
11 Bilimsel illüstrasyon konusunda örneklerin incelenmesi ve konuyla ilgili teknik bilgilerin verilmesi   
12 Bilimsel illüstrasyon çalışması  
13 Storyboard (reklam filmi ön çizimi) çalışması  
14 Bilgisayar oyunlarında kullanılmak üzere karakter ve arkaplan tasarımları  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %10
Seminer ve Sunum    
Proje 4 %30
Final 1 %60
Finalin Başarıya Oranı   %100
Yıl içinin Başarıya Oranı   %60
Toplam   %40
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarımın işlevsel amaçlarının yanı sıra yeni olanı arama ve deneme cesareti gelişir.     x      
2 Hedef kitlenin insani ve kültürel özelliklerine göre tasarımlar geliştirme konusunda profesyonel sorumluluk bilinci geliştirir.         x  
3 Araştırma yapma, kuramsal bilgi oluşturma ve önerilerde bulunma yetkinliği kazanır.         x  
4 Alana ait akademik formata uygun metin üretme yetisi kazanır.         x  
5 Sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanır.         x  
6 Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla kurgulayarak tasarım projeleri geliştir.       x    
7 Alanın gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanabilir.         x  
8 Tasarım kültürühakkında güncel durumu takip eder, projelerinde geliştirip uygular.         x  
9 Seçilen uzmanlık alanında disiplinler arası projeler yürütebilme yetisi kazanır.       x    
10 Tasarım ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde okumalar yapar.         x  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Quantity Duration (Hour) Total Workload (Hour)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 16 224
Ödev      
Seminer ve Sunum 4 30 120
Proje      
Ara Sınav 1 24 24
Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü     435
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,5
Dersin AKTS Kredisi     15