• TR
  • EN
Ders Kodu: 
GRA 612
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Dersin amacı fotoğraf alanındaki güncel yaklaşımların incelenmesi, farklı tekniklerin bir arada kullanıldığı deneysel projelerin üretilmesidir.

Dersin İçeriği: 

Öğrencilere ileri düzey fotoğraf çekim ve dijital görsel üretim/fotoğraf işleme teknikleri hakkında bilgi verilerek, uygulamalar yaptırılır. İmge konusu teorik olarak ele alınarak görselin bu denli güçlü olduğu bir dönemde görsel üretmenin ve üzerinden iletişim kurmanın etkinliği örneklendirilir. Fotoğraf sanatındaki güncel yaklaşımlar örnekler üzerinden tartışılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım Yöntemi 2. Problem Çözme 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B:Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Fotoğraf sanatına ve çekim tekniklerine dair bilgi sahibi olmak 1, 9 1,2,3 A,C
Görsel imgeler yoluyla fikirlerini iletebilme becerisi  5, 8 1,2,3 A,C
Güncel tasarım teknolojilerini etkin biçimde kullanabilmek 7, 9 1,2,3 A,C
Farklı disiplinlerde araştırma ve analiz yapabilmek 9, 10 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgilendirme  
2 Fotoğrafın Tarihçesi; Fotoğrafın Sanat Alanına Girişi  
3 Fotoğrafta Ön Yapım Aşaması; Anlık Olanı Tasarlamak  
4 Stüdyo Ortamına Giriş; Fotoğrafçının Özel Çalışma Alanı  
5 Aydınlatma ve Çekim Teknikleri; Işıkla Çizilen Form  
6 Fotoğrafta Elektronik Manipülasyon  
7 Fotoğrafta Anlatı ve Tür  
8 Çağdaş Fotoğraf Sanatı, Örnekler Üzerinden Tartışma   
9 Fotoğraf Tasarım ve Uygulama, Uygulamaların Yorumlanması  
10 Fotoğraf Tasarım ve Uygulama, Uygulamaların Yorumlanması  
11 Fotoğraf Tasarım ve Uygulama, Uygulamaların Yorumlanması  
12 Fotoğraf Tasarım ve Uygulama, Uygulamaların Yorumlanması  
13 Fotoğraf Tasarım ve Uygulama, Uygulamaların Yorumlanması  
14 Proje sunumları  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %10
Seminer ve Sunum    
Proje 5 %30
Final 1 %60
Finalin Başarıya Oranı   %100
Yıl içinin Başarıya Oranı   %60
Toplam   %40
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarımın işlevsel amaçlarının yanı sıra yeni olanı arama ve deneme cesareti gelişir.         x  
2 Hedef kitlenin insani ve kültürel özelliklerine göre tasarımlar geliştirme konusunda profesyonel sorumluluk bilinci geliştirir.         x  
3 Araştırma yapma, kuramsal bilgi oluşturma ve önerilerde bulunma yetkinliği kazanır.     x      
4 Alana ait akademik formata uygun metin üretme yetisi kazanır.     x      
5 Sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanır.         x  
6 Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla kurgulayarak tasarım projeleri geliştir.       x    
7 Alanın gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanabilir.         x  
8 Tasarım kültürühakkında güncel durumu takip eder, projelerinde geliştirip uygular.         x  
9 Seçilen uzmanlık alanında disiplinler arası projeler yürütebilme yetisi kazanır.       x    
10 Tasarım ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde okumalar yapar.         x  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Quantity Duration (Hour) Total Workload (Hour)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 16 224
Ödev      
Seminer ve Sunum      
Proje 5 24 120
Ara Sınav 1 24 24
Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü     435
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,5
Dersin AKTS Kredisi     15