• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
GRA 601
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, grafik tasarımın çağlar boyunca olan gelişiminin incelenmesi, kuramsal bilgi üretme yöntemlerinin öğretilmesidir.

Dersin İçeriği: 

Grafik Tasarım Kuramı dersi 1900’lerden başlayarak grafik tasarımın gelişimini, fütürizmin avant garde yaklaşımlarını, konstrüktivizmi, Bauhaus’u, 20. Yüzyıl modernizm-postmodernizm yaklaşımlarını ve güncel durumu, tasarımın güncel tartışma konularını, tasarımda süreklilik, sosyal sorumluluk, internet ve yeni medya konularını grafik tasarımın kuramsal temellerini ve gelişimini inceleyerek işler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım Yöntemi 2. Problem Çözme 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B:Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Grafik Tasarım tarihi hakkında bilgi sahibi olmak 1, 3, 5 1,2,3 A,C
Kuramsal bilgi üretimi için araştırma yapabilmek 1, 3, 4 1,2,3 A,C
Farklı disiplinleri tarihsel açıdan bir arada değerlendirebilmek 5, 8, 9 1,2,3 A,C
Alandaki güncel sorunlara çözüm üretebilmek  3, 4, 8 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Grafik tasarım tarihine giriş  
2 Sanayi devrimi ve etkileri  
3 20. yüzyıl ve grafik tasarım  
4 Bauhaus ve yeni tipografi  
5 Amerika’da modernizm hareketi  
6 Uluslararası tipografik stil  
7 New York Okulu  
8 Kavramsal imge  
9 Postmodernizm  
10 Dijital çağ ve küreselleşme  
11 Yeni medyanın etkisi  
12 Grafik tasarım ve etik  
13 Herkes için tasarım kavramı  
14 Tasarımın eğitiminin geleceği  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %10
Seminer ve Sunum 4 %30
Proje    
Final Sınavı 1 %60
Finalin Başarıya Oranı   %100
Yıl içinin Başarıya Oranı   %60
Toplam   %40
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarımın işlevsel amaçlarının yanı sıra yeni olanı arama ve deneme cesareti gelişir.     x    
2 Hedef kitlenin insani ve kültürel özelliklerine göre tasarımlar geliştirme konusunda profesyonel sorumluluk bilinci geliştirir.         x
3 Araştırma yapma, kuramsal bilgi oluşturma ve önerilerde bulunma yetkinliği kazanır.         x
4 Alana ait akademik formata uygun metin üretme yetisi kazanır.         x
5 Sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanır.         x
6 Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla kurgulayarak tasarım projeleri geliştir.       x  
7 Alanın gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanabilir.     x    
8 Tasarım kültürü hakkında güncel durumu takip eder, projelerinde geliştirip uygular.         x
9 Seçilen uzmanlık alanında disiplinler arası projeler yürütebilme yetisi kazanır.       x  
10 Tasarım ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde okumalar yapar.         x

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Quantity Duration (Hour) Total Workload (Hour)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 16 224
Ödev      
Seminer ve Sunum 4 30 120
Proje      
Ara Sınav 1 24 24
Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü     435
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,5
Dersin AKTS Kredisi     15