• TR
  • EN
Ders Kodu: 
GRA 602
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
25
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu dersin öğrencilere güncel teknolojileri kullanabilme becerisi kazandırması ve yeni sanatsal ifade biçimlerini keşfetmeleri yönünde onları teşvik etmesi hedeflenir.

Dersin İçeriği: 

Derste öğrenciler grafik tasarımın teknolojiye bağlı olarak gelişen yeni uygulama alanları konusunda araştırma yapar ve yeni medya için tasarımlar üretirler. Öğrenciler, grafik tasarım programları ile kodlama dillerini bir arada kullanarak, mobil cihazlar ve internet üzerinden izlenebilecek hareketli ve interaktif kavramsal projeler tasarlar ve sunarlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım Yöntemi 2. Problem Çözme 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B:Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Güncel tasarım sorunlarına çözüm üretebilme becerisi 1, 8, 10 1,2,3 A,C
Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilme becerisi 7, 9 1,2,3 A,C
Akademik araştırma yapabilme 4, 10 1,2,3 A,C
Sunum becerilerinin geliştirilmesi 3, 5 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Konular Ön Hazırlık
Grafik tasarımda inovasyon kavramı  
Grafik tasarıma yönelik araştırma yöntemleri  
Teknoloji – tasarım ilişkisi  
Güncel tasarım sorunlarına çözümler geliştirilmesi  
1. Proje konusunun belirlenmesi ve örneklerin sunulması  
Proje fikirlerinin tartışılması  
Tasarım eskizlerinin değerlendirilmesi  
Projenin uygulanması  
Araştırma raporlarının teslimi ve proje sunumları  
2. Proje konusunun belirlenmesi ve örneklerin sunulması  
Proje fikirlerinin tartışılması  
Tasarım eskizlerinin değerlendirilmesi  
Projenin uygulanması  
Araştırma raporlarının teslimi ve proje sunumları  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %10
Seminer ve Sunum 5 %10
Proje 5 %20
Final 1 %60
Finalin Başarıya Oranı   %100
Yıl içinin Başarıya Oranı   %60
Toplam   %40
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
Tasarımın işlevsel amaçlarının yanı sıra yeni olanı arama ve deneme cesareti gelişir.         X
Hedef kitlenin insani ve kültürel özelliklerine göre tasarımlar geliştirme konusunda profesyonel sorumluluk bilinci geliştirir.       X  
Araştırma yapma, kuramsal bilgi oluşturma ve önerilerde bulunma yetkinliği kazanır.         X
Alana ait akademik formata uygun metin üretme yetisi kazanır.       X  
Sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanır.       X  
Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla kurgulayarak tasarım projeleri geliştir.         X
Alanın gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanabilir.         X
Tasarım kültürühakkında güncel durumu takip eder, projelerinde geliştirip uygular.         X
Seçilen uzmanlık alanında disiplinler arası projeler yürütebilme yetisi kazanır.       X  
Tasarım ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde okumalar yapar.         X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Quantity Duration (Hour) Total Workload (Hour)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 20 280
Ödev      
Seminer ve Sunum 5 40 200
Proje 5 30 150
Ara Sınav 1 40 40
Final Sınavı 1 40 40
Toplam İş Yükü     752
Toplam İş Yükü / 25 (s)     25,07
Dersin AKTS Kredisi     25