• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
GRA 603
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilerin birer tasarımcı olarak etkinlik ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi ve toplumsal konularda fayda sağlayacak tasarımlar üretmelerinin sağlanmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler, global ya da lokal bir probleme tasarım aracılığı ile yaratıcı çözüm aramaya yönelik çalışırlar. Çözüm, tasarım içerikli farkındalık yaratacak ya da davranış/alışkanlık değiştirecek şekilde kurgulanır. Öğrenciler yaşadıkları coğrafyanın, içinde bulundukları toplumun yerel sorunlarına ya da uluslararası kitlelerin ve dünyanın ortak sorunlarına yönelik tasarım çözümleri geliştirmeyi öğrenirler. Tüketim, bulaşıcı hastalıklar, çevresel sorunlar, cinsiyet, göç, şiddet, okur-yazarlık ve eğitim gibi sosyal konular dersin tasarım aracılığı ile farkındalık yaratmaya, çözüm aramaya odaklandığı toplumsal sorunlar arasındadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım Yöntemi 2. Problem Çözme 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B:Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel tasarım ilkeleri ve öğeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak 1, 5 1,2,3 A,C
Sosyal içerikli konularda tasarımcı olarak sorumluluklarının bilincinde olmak 2, 8 1,2,3 A,C
Farklı mecralara yönelik grafik uygulamalar yapabilmek 1, 8 1,2,3 A,C
Alanın gerektirdiği teknolojiyi etkin biçimde kullanabilmek 3, 7 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Giriş, First Things First Manifestosu (İlk Önce Öncelikler) ve tasarımcının sosyal konulardaki etkinliğinin tartışılması  
2 Poster Tasarımında grafik elemanların incelenmesi ve açıklanması (theory: image-type-message-composition-techniques-formules)

Yaratıcı tekniklerin incelenmesi (tangible graphics, magazines)

 
3 Lokal ya da global güncel bir sosyal problem belirlenerek araştırılacak, ders boyunca eskizler yapılacak, seçilen eskiz için mesaj ve teknik tartışılacak  
4 Poster Tasarımı örneklerin gösterimi ve sınıf içi tartışma  
5 Posterfortomorrow.orgiçin poster tasarımı eskizleri  
6 Posterfortomorrow.orgiçin poster tasarımı eskizleri  
7 Poster tasarımı uygulaması  
8 Ticari markalar ve sosyal sorumluluk  
9 Seçilen bir vakıf ya da organizasyon için tasarım yapılacak  
10 Grafik ürün tasarımı  
11 Grafik ürün tasarımına devam edilecek  
12 Grafik ürün tasarımına devam edilecek  
13 Grafik ürün tasarımına devam edilecek  
14 Tamamlanarak sunulması ve son revizyonlar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Grafik Tasarım Yazıları GMK Dedi ki, Yazılar (çeşitli fotokopiler, .pdf’ler paylaşılacak)

Tibor Kalman: Perverse Optimist, Peter Hall ve Michael Bierut

The Design of Dissent, Milton Glaser ve Mirko İliç.

The Graphic Imperative Sergisi - Afiş Örnekleri Gösterimi

Good 50 x 70 Sosyal İçerikli Afiş Tasarımları Websitesi

Himpe, T. Advertising is Dead, Long Live Advertising!, Thames & Hudson VE Çizgidışı Dergi

www.posterposter.org, www.posterfortomorrow.org, blankposter.com vb poster tasarımı paylaşım siteleri ve tasarım yarışmaları.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %10
Seminer ve Sunum 4 %30
Proje    
Final 1 %60
Finalin Başarıya Oranı   %100
Yıl içinin Başarıya Oranı   %60
Toplam   %40
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
Tasarımın işlevsel amaçlarının yanı sıra yeni olanı arama ve deneme cesareti gelişir.         X
Hedef kitlenin insani ve kültürel özelliklerine göre tasarımlar geliştirme konusunda profesyonel sorumluluk bilinci geliştirir.         X
Araştırma yapma, kuramsal bilgi oluşturma ve önerilerde bulunma yetkinliği kazanır.       X  
Alana ait akademik formata uygun metin üretme yetisi kazanır.     X    
Sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanır.         X
Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla kurgulayarak tasarım projeleri geliştir.         X
Alanın gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanabilir.         X
Tasarım kültürühakkında güncel durumu takip eder, projelerinde geliştirip uygular.         X
Seçilen uzmanlık alanında disiplinler arası projeler yürütebilme yetisi kazanır.       X  
Tasarım ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde okumalar yapar.     X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Quantity Duration (Hour) Total Workload (Hour)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 16 224
Ödev      
Seminer ve Sunum 4 30 120
Proje      
Ara Sınav 1 24 24
Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü     435
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,5
Dersin AKTS Kredisi     15