• TR
  • EN
Ders Kodu: 
GRA 699
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
60
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Tez dersinin amacı öğrenciye araştırmalarını ve akademik eser yazımını organize etmek konularında danışmanlık vermektir.

Dersin İçeriği: 

Öğrenciler araştırmalarını yapar, kaynaklarını paylaşır, geri bildirim alır, danışmanları ile araştırma ve yazım aşamalarını paylaşarak tezlerini oluşturur, konuyla ilgili eserler üretir ve sunarlar. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım Yöntemi 2. Problem Çözme 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B:Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bölüm alt disiplinleri arasındaki ilişkileri gözden geçirir, sorgular, eleştirir. 3,9,10 1,2,3 A,C
Akademik yayın hazırlama deneyimi kazanır. 3, 4, 10 1,2,3 A,C
Sonraki akademik çalışmaları için teorik ve pratik altyapısını oluşturur. 1, 2, 5 1,2,3 A,C
Güncel tasarım problemlerine özgün çözümler üretir. 1, 7, 8  1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, ders içeriğinin açıklanması  
2 Tez çalışması içerik çalışması  
3 Tez çalışması içerik çalışması  
4 Tez çalışması okumalar  
5 Tez çalışması okumalar  
6 Tez çalışması okumalar  
7 Ara sınav  
8 Tez çalışması araştırma çalışması  
9 Tez çalışması araştırma çalışması  
10 Tez çalışması değerlendirme  
11 Tez çalışması değerlendirme  
12 Tez çalışması araştırma çalışması  
13 Tez çalışması sunum ve tartışma  
14 Tez çalışması sunum ve tartışma  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 4 %30
Seminer ve Sunum 4 %10
Proje    
Toplam 1 %60
Finalin Başarıya Oranı   %100
Yıl içinin Başarıya Oranı   %60
Toplam   %40
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarımın işlevsel amaçlarının yanı sıra yeni olanı arama ve deneme cesareti gelişir.         x  
2 Hedef kitlenin insani ve kültürel özelliklerine göre tasarımlar geliştirme konusunda profesyonel sorumluluk bilinci geliştirir.       x    
3 Araştırma yapma, kuramsal bilgi oluşturma ve önerilerde bulunma yetkinliği kazanır.         x  
4 Alana ait akademik formata uygun metin üretme yetisi kazanır.         x  
5 Sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanır.       x    
6 Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla kurgulayarak tasarım projeleri geliştir.         x  
7 Alanın gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanabilir.       x    
8 Tasarım kültürühakkında güncel durumu takip eder, projelerinde geliştirip uygular.         x  
9 Seçilen uzmanlık alanında disiplinler arası projeler yürütebilme yetisi kazanır.         x  
10 Tasarım ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde okumalar yapar.         x  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Quantity Duration (Hour) Total Workload (Hour)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 90 1260
Ödev      
Seminer ve Sunum 4 90 360
Proje      
Ara Sınav 4 90 360
Final Sınavı 1 124 124
Toplam İş Yükü     1786
Toplam İş Yükü / 25 (s)     59,53
Dersin AKTS Kredisi     60