• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
PLA 511
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Özgün baskı dersi yapısı gereği öğrencilerin aktif katılımı ile atölyede uygulanmaktadır. Teknik ve uygulama çalışmalarının yanı sıra Özgün Baskı Resmin tarihsel sürecini içeren örneklerle de öğrencilerin bu konudaki bilgileri arttırılmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Öğrenciye uygulama atölyelerinde artistik  gravür uygulama teknikleri öğretilerek her türlü araştırma ve projeli uygulama yaptırılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi 2,3,11 1,2,3 1,2,4
Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi 7,10 1,4,5 1,2,4
Grafik tasarıma ve basım tekniklerine dair temel malzeme bilgisi 1,2,5 1,2 1,2,4
Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi 3,11 1,2 1,2,4
Çalışmalarını etkili biçimde sunabilme becerisi 8,10 4,5 1,2,4

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Özgün Baskı Resim tarihi ile ilgili konuşma.  
2 Plakaların hazırlanması ve laklama  
3 Çizilen eskizlerin plakaya aktarılması ve laklama.  
4 Baskı provalarının yapılması ve plakalara aktarılması  
5 Asıl baskıların yapılması ve numaralandırılması.  
6 Çizgisel çalışmaların üzerine ilave olarak aquatinta yapılması için yeni plakaların hazırlanması.  
7 Yeni eskizlerin oluşturulması ve plakalara aktarılması.  
8 Yapılan eskizlerin asitle oyulup gerekli yerlere aquatint uygulaması.  
9 Prova baskıların yapılması  
10 ARA SINAV  
11 Prova ve düzeltmeleri yapılan kalıpların asıl baskılarının profesyonel  yüntemlerle yapılması.  
12 Aquatint ve şeker tekniğini beraber kullanabileceğimiz yeni eskizler yapılması, eskizlerin plakalara aktarılması ve plakaların yeniden işlenmesi.  
13 Prova baskıların yapılması ve plakaların yeniden işlenmesi  
14 Baskıların profesyonel yöntemlerle yapılması, yeniden işlenip numaralandırılması.  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Derste kullanılan materyaller, atölyede mevcut olan malzemelerin dışında; Gravür için, değişik ebat ve kalınlıklarda çinkolar, kazıma yapmak için metal uçlar, linolyum ve ahşap levhalar, kazıma uçları. 
Ödevler  
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %40
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı 1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarımın işlevsel amaçlarının yanı sıra yeni olanı arama ve deneme cesareti gelişir.         x  
2 Hedef kitlenin insani ve kültürel özelliklerine göre tasarımlar geliştirme konusunda profesyonel sorumluluk bilinci geliştirir.         x  
3 Araştırma yapma, kuramsal bilgi oluşturma ve önerilerde bulunma yetkinliği kazanır.         x  
4 Alana ait akademik formata uygun metin üretme yetisi kazanır.     x      
5 Sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanır.       x    
6 Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla kurgulayarak tasarım projeleri geliştir.         x  
7 Alanın gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanabilir.       x    
8 Tasarım kültürü hakkında güncel durumu takip eder, projelerinde geliştirip uygular.         x  
9 Seçilen uzmanlık alanında disiplinler arası projeler yürütebilme yetisi kazanır.       x    
10 Tasarım ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde okumalar yapar.         x  

ECTS

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödev      
Seminer ve Sunum      
Proje      
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
       
Toplam İş Yükü     138
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,52
Dersin AKTS Kredisi     6