• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
GRA 508
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
25
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin deneysel-kavramsal tasarım yaklaşımları üretmeleri, grafik sanatlar alanında artistik bir bakış açısı kazanmaları amaçlanır.

Dersin İçeriği: 

Derste öğrenciler lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilgileri kullanarak, ilişkilendirerek ve birleştirerek, buluşa ve yaratıcılığa yönelik deneysel-kavramsal tasarımlar gerçekleştirirler, belirli problemler hakkında araştırma ve eskiz dosyası oluşturur, tasarım çözümleri üretirler. Bu çözümleri uygulayarak, prototipleri ve tasarım rasyonelleri ile sunarlar. Ayrıca öğrenciler tasarımları ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak üzere cesaretlendirilir ve teşvik edilir. Artistik bir olgunlaşma süreci ile birlikte girişimci bir kimlik kazanarak uygulanabilecek işleri ile ilgili sunumlar yapar, sergiler düzenler ve bölüm dışı etkinliklerde yer alırlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Renk, doku, kompozisyon, boşluk ve tipografi gibi temel tasarım ilkeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak 1, 2, 4 1,2 1,2
Tasarım problemlerini çözme becerisi 8, 10, 12 1,4,5 1,2
Kendini özgürce ifade etme yeteneği kazanarak iletişim kurma becerisi geliştirmek 8, 12 4,5 1,2
Tasarım süreci içinde modern ve özgün tasarımlar üretmek amacıyla farklı malzemelerden yararlanmak 3, 4, 11 3,4 1,2
Araştırma, yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmak 6, 10 2, 4 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle yapılacak projelerle ilgili bilgi vermek  
2 Öğrencilerin konuyu kavraması için konu üzerinde yeni fikirlerin nasıl yaratılacağını konuşmak  
3 Kullanacağımız yönteme uygun malzemelerin tanıtılması  
4 Hiçbir konu olmaksızın doğaçlama basit denemeler yapmak   
5 Aynı paralelde denemelere devam ve çıkan işler üzerinde kişilere yönelik eleştiriler  
6 Denemelere bir renk ilavesi ile rengin getirmiş olduğu katkıları görmek   
7 Renkler hakkında konuşmalar paralelinde çalışmalara devam etmek  
8 Yalınlığa varabilmenin problemlerini tartışmak   
9 Bu çıkan doğaçlama işlerin nasıl faydaya dönüşebileceği ile ilgili bir proje seçerek çalışmaları bu yönde sürdürmek   
10 Yapılacak bazı projeler tamamen ütopik olabileceği böylece daha özgün ve kreatif tasarımlar denenebilecek  
11 Kişilerin seçmiş oldukları projenin bilgisayar imkanlarını kullanarak nasıl katkılar sağlanabileceği araştırılır  
12 Öncelikle photoshop’un imkanlarını denemek için yapılan deneysel işlerin fotoğraf stüdyosunda raw çekimlerinin yapılması  
13 Yapılacak ön çalışmalar üzerinde konuşarak nasıl sonuca gidileceğine karar vermek   
14 Bir taraftan proje yürürken çıkan deneysel çalışmaların sergi ve yarışmalar için hazırlanması  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Şehirdeki güncel sanatsal aktiviteleri,

İnternet üzerinden izlenebilen yerli ve yabancı portfolyolar

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar 1 Vize 1 Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %40
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam   %60
Finalin Başarıya Oranı   %40
Yıl içinin Başarıya Oranı   %100
Toplam    

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarımın işlevsel amaçlarının yanı sıra yeni olanı arama ve deneme cesareti gelişir.         X  
2 Hedef kitlenin insani ve kültürel özelliklerine göre tasarımlar geliştirme konusunda profesyonel sorumluluk bilinci geliştirir.         X  
3 Araştırma yapma, kuramsal bilgi oluşturma ve önerilerde bulunma yetkinliği kazanır.         X  
4 Alana ait akademik formata uygun metin üretme yetisi kazanır.       X    
5 Sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanır.       X    
6 Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla kurgulayarak tasarım projeleri geliştir.     X      
7 Alanın gerektirdiği teknolojik donanımı ileri düzeyde kullanabilir.       X    
8 Tasarım kültürü hakkında güncel durumu takip eder, projelerinde geliştirip uygular.         X  
9 Seçilen uzmanlık alanında disiplinler arası projeler yürütebilme yetisi kazanır.     X      
10 Tasarım ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde okumalar yapar.         X  

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev      
Seminer ve Sunum 2 6 12
Proje 6 15 90
Ara Sınav      
Final Sınavı      
       
Toplam İş Yükü     214
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,56
Dersin AKTS Kredisi     9