• TR
 • EN

2020-2021 Güz Dönemi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarımı Programı Lisansüstü Giriş Sınavları (Yüksek Lisans / Sanatta Yeterlik) için başvuran adaylardan istenilen bilgiler, sınav programı ve şekli aşağıda belirtilmiştir. Başvurular http://ebs.yeditepe.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılmaktadır. Adaylara, e-başvurularının sonucu elektronik posta ile bildirilir. Başvurusu onaylanan adaylar, aşağıdaki değerlendirmeye tabii olurlar.

Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı Giriş Değerlendirme ve Başvuru Şartları:

 • Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapabilmek için adayların Güzel Sanatlar Fakültelerinin lisans programlarından ya da Güzel Sanatlar Fakülteleri dışından bir lisans programından (alan dışı*) mezuniyet şartı aranmaktadır.
 • Güzel Sanatlar Fakültelerinin bir lisans programından mezun olan adaylardan ALES belgesi istenmemektedir.

Alan dışı başvuru yapan adaylardan ALES’ten herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olma şartı aranmaktadır. Covid 19 Pandemisi nedeniyle 2020 Güz döneminde ALES şartı aranmayacaktır.

 • Sınav şekli ve sınav için istenilen bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

* Güzel Sanatlar Fakültesi dışındaki alanların bir lisans programından mezun olan adaylar alan dışı aday olarak tanımlanırlar. Bu adaylarda alan yeterlilikleri şartı aranmaz, değerlendirmede bu yeterlilikleri gerektiren şartlardan muaf tutulurlar. Ancak alan dışı adaylar, yüksek lisans programından ders alabilmeleri için ilgili yönetmelikler çerçevesinde bilimsel hazırlık programına tabi olurlar. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayan alan dışı adaylar yüksek lisans programına başlarlar. Bilimsel hazırlık programı adayı yüksek lisans programına hazırlayan ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlanmış lisans programı derslerinden oluşan ve iki dönem süren bir programdır.

Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Giriş Sınav Şekli:

 • 2020 Güz dönemi Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Giriş Sınavı, pandemi nedeni ile uzaktan /online portfolyo değerlendirmesi şeklinde yapılacaktır.
 • Portfolyoda olması istenilen bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Alan dışı adayların zorunlu olmadığı belgeler (*) işareti ile belirtilmiştir. Ancak isteğe bağlı olarak alan dışı adaylar belirtilen özelliklerdeki çalışmalarını portfolyalarına ekleyebilirler. Bu belgeler adayın alan dışı aday olma özelliğini değiştirmez.
 • Covid 19 Pandemisi nedeniyle, portfolyo son başvuru tarihi itibariyle, belirtilen tarihte yüz yüze görüşme şartları uygun olması halinde, adaylar yüz yüze görüşmeye davet edilebilirler. Yüz yüze görüşme takvimi adaylara telefon ve elektronik posta aracılığıyla bildirilir. Bu durumda, adayların portfolyo dosyalarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Portfolyo:

 1. 500 kelimeyi geçmemek şartıyla, adayın özgeçmiş ve sanat/tasarım alanındaki gelişimini anlatan bir metin,
 2. Grafik Tasarım çalışmalarından örnekler (eğer varsa multimedya/video/animasyon çalışmaları ayrı bir dosya olarak eklenebilir).*

Portfolyolar, PDF formatında hazırlanmış olarak grafiktasarim.yeditepe@gmail.com adresine elektronik posta olarak gönderilmelidir (2GB’ a kadar olan dosyalar wetransfer aracılığı ile iletilebilirler).   

*Alan dışı adayların muaf olduğu maddelerdir.

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Sınav Takvimi:

 • 16.09.2020 ……………………………Son Başvuru ve portfolyo gönderim tarihi
 • 17.09.2020 …………………………….Yazılı sınav ve portfolyo değerlendirmesi
 • 18.09.2020 …………………Sonuçların adaylara elektronik posta ile bildirilmesi.
 •  

Bölüm İletişim Bilgileri:

Doç. Dr. Özlem Mutaf Büyükarman  ozlem.buyukarman@yeditepe.edu.tr

Doç. Dr. Demet Karapınar  demet.karapinar@yeditepe.edu.tr

Arş. Gör. Atılay Aşkaroğlu  atilay.askaroglu@yeditepe.edu.tr