• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ELIT 536
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders toplumsal cinsiyet çalışmaları, film çalışmaları, çeviri çalışmaları ve imgebilim gibi kültürel ve edebi konuları tartışmayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders edebi metinler, popüler kültür ve çağdaş teoriye yansıyan kültürel çalışmalardaki eğilimleri sunar. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Derse Katılım, C: Ödev, D: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Avrupa’da Türk imajının tarihini incelemek.  1-3, 6-7, 9-10 1,2,3 B,C,D
2) Öğrencilerin imgebilim çalışmalarının düşünsel ve kültürel geri planı üzerine bilgi edinmelerini sağlamak. 1-3, 6-7, 9-10 1,2,3 B,C,D
3) Öğrencileri Avrupa edebiyatında Türk imgesini daha iyi anlamaları için gereken eleştirel yaklaşım, disiplinler arası bakış ve çözümleme becerileri ile donatmak. 1-3, 6-7, 9-10 1,2,3 B,C,D
4) Edebiyatta Türk imgesinin farklı tanımlarını incelemek. 1-3, 6-7, 9-10 1,2,3 B,C,D
5) Karşılaştırmalı edebiyattaki farklı görüşleri karşılaştırmak. 1-3, 6-7, 9-10 1,2,3 B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı  
2 Georgius of Hungary, Treatise  
3 Charles Sabatos, Frontier Orientalism (Intro/Chap. 1)  
4 Andre Gingrich, “Frontier Myths of Orientalism”  
5 Róbert Gáfrik, “Imagining the Orient in Central Europe”  
6 Charles Sabatos, Frontier Orientalism (Chap. 2)  
7 Géza Gárdonyi, Eclipse of the Crescent Moon  
8 Charles Sabatos, Frontier Orientalism (Chap. 3)  
9 Ivo Andrić, The Devil’s Yard  
10 Jitka Malečková, “The Turk” in the Czech Imagination  
11 Charles Sabatos, Frontier Orientalism (Chap. 4)  
12 Irvin Cemil Schick, Women in the Ottoman Balkans  
13 Ismail Kadare, The Siege  
14 Charles Sabatos, Frontier Orientalism (Chap. 5)  
15 Sonuç  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Charles Sabatos, Frontier Orientalism and the Turkish Image in Central European Literature
Diğer Kaynaklar Jitka Malečková, “The Turk” in the Czech Imagination

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Sunum (20) + Yazili Ödev (20) 1 40
Derse Katılım 1 20
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
FİNAL ÖDEVİNİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İngiliz edebiyatı, dünya edebiyatı ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb. konulara uygulama becerisi     X      
2 Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi       X    
3 Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi         X  
4 Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi   X        
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci   X        
6 Etkin iletişim kurma becerisi       X    
7 Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim       X    
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi   X        
9 Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma       X    
10 Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Sunum 1 20 20
Final Ödevi 1 35 35
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.0
Dersin AKTS Kredisi     7