• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
DBA 620
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders Türkiye’deki farklı şirket türleri için kuruluş, vergilendirme, kar dağıtımı, ve tasfiyeye ilişkin muhasebe uygulamalarını incelemeyi amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Türkiye’deki Şirket Türleri, Adi Şirketler, Kolektif Şirketler, Komandit Şirketler, Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Şirket Birleşmeleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru Cevap 3: Tartışma 9: Simülasyon 12:Vaka Analizi 15:Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme
Çıktıları
Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkiye’deki şirketleri sınıflandırır ve şirket türleri arasındaki farkları kavrar.         1 1,2,3,12 A,C
2)  Şahıs şirketlerine ilişkin muhasebe uygulamalarını (kuruluş, vergilendirme, kar dağıtımı, ve tasfiye) anlar.          1 1,2,3,9,12,15 A,C
3)  Sermaye şirketlerine ilişkin muhasebe uygulamalarını (kuruluş, vergilendirme, kar dağıtımı, ve tasfiye) anlar.          1 1,2,3,9,12,15 A,C
4)  Şirket birleşmelerine ilişkin muhasebe uygulamalarını anlar. 1 1,2,3,9,12,15 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Finansal Muhasebenin Tekrarı  
2 Şirket Türleri  
3 Adi Şirketler  
4 Kolektif Şirketler  
5 Kolektif Şirketler  
6 Komandit Şirketler  
7 Komandit Şirketler  
8 Anonim Şirketler             
9 Anonim Şirketler            
10 Anonim Şirketler            
11 Limited Şirketler  
12 Limited Şirketler  
13 Şirket Birleşmeleri  
14 Şirket Birleşmeleri  
15 Genel Tekrar  
16 Final Exam  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Kısa Sınav 5 50
Ödev 5 25
Finalin Başarıya Oranı   25
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi ve kavramları (muhasabe, finans, ekonomi, satış-pazarlama, yönetim teknikleri, insan kaynakları yönetimi,stratejik yönetim) ileri düzeyde kavradığını gösterebilmelidir.     x      
2 İşletme yönetimi alanındaki bilgi ve kavramları kullanarak, kültürel ve etik değerleri de dikkate alarak, strateji belirleme, örgütsel kararlar alma  ve bu kararların uygulaması için gerekli adımları belirleme yetkinliğine sahip olduğunu  gösterebilmelidir.       X    
3 Küresel ölçekte  işletmelerin çalışma koşul ve dinamiklerini  kavradığını, değişimleri ve gelişmeleri takip edebildiğini, hızla değişen küresel iş dünyasında rekabetçilik için esnekliğin ve yaratıcılığın önemini anladığını   gösterebilmelidir.       X    
4 Küresel iş ortamını şekillendiren ekonomik, hukuksal, ve sosyal bilimleri temel düzeyde kavradığını ve bu bilgiler doğrultusunda genel bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilmelidir.         X  
5 Disiplinlerarası bakış açısına sahip oldugunu, farklı disiplinlerden bireyler ile iletişim kurabildiğini ve uyum içinde çalışma yetkinliğine sahip oldugunu gösterebilmelidir.   x        
6 Küresel iş dünyasında ve içinde bulunduğu iş ortamında etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.       X    
7 Farklı kültürlerden bireylerin yer aldığı ortamlarda, takım çalışmalarında etkin bir biçimde yer alabildiğini ve katkıda bulunabildiğini gösterebilmelidir.   X        
8 İş dünyasında kullanılması gerekli belli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabildiğini ya da bunlar hakkında ön bilgiye sahip olduğunu gösterebilmelidir.         X  
9 İş süreçleri ve işletme yönetimi sürecinde oluşabilecek problemleri tanıma ve tanımlama,  gerekli  verileri toplama, verileri analiz etmek için gerekli yöntemleri seçme ve kullanma, sonuçları değerlendirme ve çıkan sonuçlara dayalı olarak  gerekli uygulamaları/değişiklikleri belirleme ve fikirlerini iş çevresinde etkin bir biçimde aktarma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.   x        
10 İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı  sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve  liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilmelidir.   X        
11 İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olduğunu, bu konularda aktif rol almaya istekli olduğunu, kültürel çeşitliliğe ve değerlere saygılı olduğunu gösterebilmelidir.     x      
12 Güncel olayları ve meslek alanıyla ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası çalışma ortamında mesleki ve kişisel düşüncelerini paylaşmak için gerekli İngilizce  düzeyine sahip olduğunu gösterebilmelidir.     X      
13 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kendini ve çevresini değerlendirebildiğini, sürekli iyileştirmenin önemini anladığını, bu çerçevede öğretimin önemini kavradığını ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediğini gösterebilmelidir.     X      
14 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli disiplin ve sorumluluğa sahip olduğunu gösterebilmelidir.     x      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Kısa Sınav 3 8 24
Ödev 3 5 15
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     251
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10,04
Dersin AKTS Kredisi     10