• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
MBA 551
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
60
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Mezuniyet Teai dersinin amacı öğrencilerin MBA programı çerçevesinde kazandıkları bilgileri değerlendirip, danışmanları ile birlikte seçip, Bölüm Başkanı tarafından onaylanacak bir konuda akademik bir tez yazmalarının sağlanmasıdır. Bu dersteö öğrencilerin yeni bir konuda araştırma yaparak teoriye katkı yapabilmesi amacıyla gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: 

Tezin konusuna bağlı olaak, öğrenciler geliştirecekleri önerilerini,  araştırma sürecine taşıyacaklar ve bulgularını içeren bir tez dokümanının akademik jürinin onayına sunacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci, MBA programında öğrendiklerini organize etme ve uzmanlık alanında araştırma yapma fırsatını elde eder. 2,3 1,2,3 A,B,C
2) Öğrenci, bilimsel olarak Kabul edilen formatta veri analiz etme, bulgularını raporlama konularında deneyim kazanır. 2,3 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.       X  
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.     X    
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.     X    
4 Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.     X    
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.   X      
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir. X        
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.   X      
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.   X      
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.   X      
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.     X    
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.     X    
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.     X