• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
CLT510
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu ders, yüksek lisans aşamasındaki öğrencilerin yaptıkları bilimsel araştırmalarda nasıl bir yöntem izleyeceklerini ve yayın aşamasında dikkat edilmesi gereken kuralları ortaya koymaktadır.

Dersin İçeriği: 

Araştırma yöntemleri, teknik usuller, yayın ahlakı gibi konular tartışılacak ve bu konuda makaleler, yayınlar ve iyi-kötü örnekler incelenecektir. Ayrıca sosyo-kültürel dönüşümler üzerinden değişen yayıncılık algısı tartışılacaktır. Bu anlamda medya ve edebiyat bağlantıları, popüler kültürde yayıncılık gibi konular da tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sosyal Bilimlerde araştırma tekniklerini öğrenir. 1,2,3 A,C
2) Edebiyatta araştırma tekniklerini öğrenir. 1,2,3 A,C
3) İntihal meselesini tartışır, bilimsel yaklaşımları öğrenir. 1,2,3 A,C
4) Örnekler okur ve bunları değerlendirir. 1,2,3 A,C
5) Bilimsel yayın-popüler yayın ayrımını yapar. 1,2,3 A,C
6) Kültür değişimleri üzerinden yayıncılık ilkelerini öğrenir, sorgular. 1,2,3 A,C
7) Editörlük becerisi edinir. 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş; dersin ve ders kaynaklarının tanıtılması, beklentiler…

 

2

Sosyal Bilimlerde araştırma teknikleri

 

3

Edebiyatta araştırma teknikleri

 

4

İntihal meselesinin tartışılması, bilimsel yaklaşımlar…

 

5

İyi- kötü örneklerin okunması, değerlendirilmesi

 

6

Yüksek-Alçak kültür kavramları

 

7

Bilimsel yayın-popüler yayın ayrımı

 

8

Örneklerin okunması, değerlendirilmesi

 

9

Vize

 

10

Kültür değişimleri ve yayıncılık

 

11

Osmanlıdan günümüze yayıncılık-1

 

12

Osmanlıdan günümüze yayıncılık-2

 

13

Editörlük faaliyetleri, teknikler

 

14

Genel değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

 

Kısa Sınav

 

 

Ödev

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.         X
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.   X      
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.   X      
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.       X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ödev 1 25 25
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     190
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.6
Dersin AKTS Kredisi     7