• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
CLT 536
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, edebiyat alanındaki genel bilgilerin ötesinde, özel bir konuya odaklanıp bu konuda akademik bir çalışma yürütmeyi öğretmektir.

Dersin İçeriği: 

Her dönem farklı bir hoca tarafından, hocanın kendi uzmanlık alanında oluşturduğu ders içeriği işlenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Edebiyatta ilgi alanına yönelik bir araştırma konusu tespit eder. 1,2,3 A,C
2) Belirlediği konu üzerinde detaylı araştırma yapar. 1,2,3 A,C
3) Araştırması sonucunda ulaştığı sonuçları akademik bir makaleye dönüştürür. 1,2,3 A,C
4) Edebiyatta özel bir konuda derin bilgi sahibi olur. 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Genel nedir? Özel nedir?  
3 Edebiyatta, üzerinde çalışılacak özel bir konu nasıl seçilir?  
4 Edebiyatta özel bir konu üzerinde ayrıntılı çalışma nasıl yapılır?  
5 Dersi veren hocanın uzmanlık alanına göre özel bir konu belirleme  
6 Öğrenci sunumları  
7 Öğrenci sunumları  
8 Öğrenci sunumları  
9 Öğrenci sunumları  
10 Öğrenci sunumları  
11 Öğrenci sunumları  
12 Öğrenci sunumları  
13 Öğrenci sunumları  
14 Genel değerlendirme  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No Program Öğrenme Çıktıları

 

Karşılaştırmalı Edebiyat Programında Yüksek Lisans derecesi alan bir öğrenci,

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.         x
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.         x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.         X
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.         x

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ödev 1 25 25
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     175/25: 7
Dersin AKTS Kredisi     7