• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
CLT 540
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
0
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu derste öğrencilerin dilbilim ve bilişsel bilimler özelinde edebiyat ve bilim arasındaki ilişki üzerine düşünmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Antropoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimlerin ve insan bilimlerinin içinde bulunduğu güncel duruma dair genel bir giriş yapıldıktan sonra bu disiplinlerin insan doğasını daha iyi anlama yönünde ne tür ortaklıklar yapabileceği sorusuna yoğunlaşılmaktadır. Bu arkaplandan hareketle, sanatın bilimdeki buluş ve gelişmelere öncülük ettiği örnekler üzerinde durulmakta, aynı zamanda bilimsel gelişmelerin sanatta kendini nasıl ifade ettiği de tartışmalara dahil edilmektedir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) bilimlerin temel kavramlarını tanır 1,2,3 C
2) doğa bilimlerini sosyal bilimlerden yöntemsel olarak ayırt eder 1,2,3 C
3) bilimsel yaklaşımları sanatın yaklaşımlarıyla karşılaştırır 1,2,3 C
4) bilimlerin sanatları ve sanatların bilimleri ne biçimlerde etkilediğini betimler  1,2,3 C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 İki Kültür  
3 Evrim ve Bilişsel Devrim  
4 Doğa - Çevre/Yetiştime  
5 Doğa - Çevre/Yetiştime (devam)  
6 Walt Whitman: Hissetmenin Tözü  
7 Paul Cézanne: Görme Olayı  
8 George Eliott: Özgürlüğün Biyolojisi  
9 Igor Stravinski: Müziğin Kaynağı  
10 Marcel Proust: Belleğin Yöntemi  
11 Auguste Escoffier: Lezzetin Özü  
12 Virginia Woolf: Ortaya Çıkan Benlik  
13 Gertrude Stein: Dilin Yapısı  
14 Öğrencilerin final sunumları  
14 Genel değerlendirme  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Harari, Yuval N. 2012. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi. (çev. Ertuğrul Genç). Kolektif Kitap: İstanbul.

Lehrer, Jonas. 2009. Proust Bir Sinirbilimciydi (çev. Ferit Burak Aydar). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi: İstanbul. 

Snow, C.P. İki Kültür. 1999. TÜBİTAK: Ankara.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Sunum 2 40
Derse katılım 1 20
Final ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir. X        
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.   X      
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.         X
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.         X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Sunum  2 30 30
Final ödevi 1 30 30
Toplam İş Yükü     195
Toplam İş Yükü / 25 (s)     195/25: 7.8
Dersin AKTS Kredisi     8