• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
CLT 583
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu ders, toplumsal cinsiyeti temel alan edebiyat kuramları ve yöntemleri üzerinden edebiyat metinlerinin incelenmesini amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Bu derste cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları tartışılacak, ayrımlar ortaya konulacaktır. Söz konusu kavramlar üzerinden şekillenen edebiyat kuramları incelenecek ve örnek metinler üzerinden analizler yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Cinsiyet-toplumsal cinsiyet kavramlarının ayırdına varır. 1,2,3 A,C
2) Edebiyatta toplumsal cinsiyet temelli örnekler okur, tartışır. 1,2,3 A,C
3) Toplumsal cinsiyet ve Yazar-okur temelli örnekler okur, tartışır. 1,2,3 A,C
4) Kuram tartışmalarını öğrenir. 1,2,3 A,C
5) Edebî türler ve toplumsal cinsiyet kavramı arasında bağdaştırma yapar, sorgular. 1,2,3 A,C
6) Feminizm ve kadın çalışmalarının edebiyat ile birlikteliğini inceler. 1,2,3 A,C
7) Erkeklik çalışmalarını inceler, toplumsal cinsiyet içinde bunun yerini öğrenir.  1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş; dersin ve ders kaynaklarının tanıtılması, beklentiler…  
2 Cinsiyet nedir?  
3 Toplumsal cinsiyet nedir?  
4 Yazarın cinsiyeti  
5 Okurun-muhatabın cinsiyeti  
6 Kuram tartışmaları  
7 Edebî türler ve cinsiyet bağlantısı, tartışmalar…  
8 Feminizm / Kadın çalışmaları  
9 Örneklerin okunması, tartışılması  
10 Vize  
11 Erkeklik çalışmaları  
12 Örneklerin okunması, tartışılması  
13 Dil meselesi ve toplumsal cinsiyet  
14 Genel değerlendirme  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu X
Diğer Kaynaklar Çeşitli makale ve kaynak kitaplar…

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.         X
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.   X      
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.   X      
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.       X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ödev 1 25 25
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     190
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.6
Dersin AKTS Kredisi     7