• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
PSY 685
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

Bu ders, araştırma konusunu, problemi ve temel değişkenleri tanımlama, araştırma dizaynı oluşturma, gerekli literatür taramasını yapma ve yazma, hipotez geliştirme, saha uygulaması, veri toplama, veri analizi ve tez yazımını kapsayan tam bir tez araştırmasının planlanmasını ve yürütülmesini içerir. Her öğrencinin tez araştırması bir tez danışmanı ve tez komitesi tarafından takip edilir ve denetlenir. Son aşamada öğrenciden, tez danışmanı ve tez izleme komitesi karşısında tezini sözlü savunması ve başarıyla geçmesi beklenir.

Dikey Sekmeler