• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
MCM 590
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
20
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders öğrencilerin program boyunca edindikleri bilgileri kullanarak medya ve iletişim yönetimi alanında bir araştırma projesi geliştirme, uygulama ve değerlendirme için gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, bir araştırma projesinin temel aşamalarının neler olduğu Türkiye’den ve dünyadan güncel araştırma örnekleriyle işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Soru Cevap, 3: Tartışmalı Ders; 12: Vaka Analizi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Sözlü Sınav/Sunum; C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Öğrenci, iletişim çalışmaları kapsamında bir araştırma projesi geliştirir.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,12 B, C
  1. Öğrenci, araştırma projesini uygular. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,12 B, C
  1. Öğrenci, araştırma sonuçlarını analiz eder ve raporlar. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,12 B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: dersin amacı ve kapsamı  
2 Hipotez ve Araştırma Soruları  
3 Araştırmanın amacı, kapsamı ve hedefleri  
4 Araştırma paradigmaları  
5 Araştırmada yöntembilim  
6 Araştırma önerisi geliştirme  
7 Vize Sunumu  
8 Veri toplama  
9 Veri toplama  
10 Verileri analiz etme  
11 Verileri raporlama  
12 Araştırma raporu yazma  
13 Araştırmanın değerlendirilmesi  
14 Araştırmaya son halini verme  
15 Final sunumu  
16 Genel değerlendirme  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu A handbook of media and communication research : qualitive and quantitative methodologies / ed. Klaus Bruhn Jensen (New York: Routledge, 2002).

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize sunumu 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma       x    
2 Medya ve iletişim çalışmalarıyla ilgili veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma         x  
3 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma         x  
4 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma         x  
5 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma         x  
6 Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olma x          
7 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma         x  
8 Makale ve tez yazmak için gerekli olan bilgisayar kullanma becerisine sahip olma       x    
9 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.       x    
10 Medya ve iletişim yönetiminin teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması       x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 15 240
Ara Sınav 1 50 50
Final 1 60 60
Toplam İş Yükü     398
Toplam İş Yükü / 25 (s)     19,9
Dersin AKTS Kredisi     20