• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
COMM 560
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Ders öğrencilere yönetilebilir araştırma soruları ve hipotezlerinin nasıl geliştirileceğini, uygun bir araştırma yönteminin nasıl formüle edileceğini ve sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden çeşitli araştırma yaklaşımlarını entegre ederek ve etik standartlara bağlı kalarak bilimsel bir çalışmanın nasıl tasarlanabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Derste iletişim ve medya araştırmalarında kullanılan niceliksel ve niteliksel yöntemler işlenmektedir. Bir yandan anket ve içerik analizi gibi niceliksel yöntemlerin, diğer yandan alan çalışması, odak grup çalışması ve derinlemesine mülakat gibi niteliksel yöntemlerin medya üretim ve alımlama süreçleri, medyanın bireyler ve genel olarak toplum üzerindeki etkileri ve metin analiziyle ilgili soruların cevaplanmasında nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Ders aynı zamanda, etik teori ve ilkeler konusunda kısa bir girişle birlikte, bilimsel etik ve araştırma süreci arasındaki ilişkileri incelemektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sunum, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Öğrenci yönetilebilir araştırma soruları ve hipotezleri geliştirir.
1,2,4,6,9 1,2,3 A,B
  1. Öğrenci başlıca niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemlerini doğru kullanmayı bilir.
1,2,4,6,7  

1,2,3

 

A,B
  1. Öğrenci sosyal bilimlerdeki farklı disiplinlerden çeşitli araştırma yaklaşımlarını entegre ederek bilimsel bir çalışma tasarlar.
1,2,4,5,6,7,9,10  

1,2,3

 

A,B
  1. Öğrenci araştırma bulgularını uygun formatta sunar.
3,5,6,8 1,2,3 A
  1. Öğrenci araştırma yaparken etik ilkelere bağlı kalır.
5,7 1,2,3 A,B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Araştırma nedir? Bilim Nedir? Chapter 1
2 Hipotez ve Araştırma Soruları Geliştirmek Chapter 1
3 Araştırmanın Bileşenleri: Bağımlı-Bağımsız Değişkenler, Kavramlar, Yapıntılar, Ölçekler, Güvenirlik ve Geçerlilik Chapter 2
4 Araştırma Etiği Chapter 3
5 Örneklem Chapter 4
6 Niteliksel Araştırma Yöntemleri: alan çalışması ve örnek olay incelemesi Chapter 5
7 Niteliksel Araştırma Yöntemleri: odak grup ve derinlemesine mülakat Chapter 5
8 İçerik Analizi Chapter 6
9 Anket: Soru Formu Tasarlamak Chapter 7
10 Anket: Veri Toplamak Chapter 7
11 Veri Analizi ve Bulguların Sunumu: Betimsel İstatistik Chapter 12
12 Veri Analizi ve Bulguların Sunumu: Analitik İstatistik Chapter 12
13 SPSS Kullanımının Temelleri Chapter 12
14 Öğrenci Sunumları  
15 Öğrenci Sunumları  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Wimmer, R. D. & Dominick, J. R. (2011). Mass Media Research: An Introduction. Boston, USA: Wadsworth Cengage Learning.

 

Diğer Kaynaklar Messgenger Davies, M. & Mosdell, N. (2006). Practical Research Methods for Media and Cultural Studies: Making People Count. Edinburgh, UK: Edinburgh University Press.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Derse devam ve katılım   10
Sunum 1 30
Finalin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma         x
2 Medya ve iletişim çalışmalarıyla ilgili veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma         x
3 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma       x  
4 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma         x
5 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma     x    
6 Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olma         x
7 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma         x
8 Makale ve tez yazmak için gerekli olan bilgisayar kullanma becerisine sahip olma       x  
9 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.   x      
10 Medya ve iletişim yönetiminin teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması   x      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 90
Ödev 1 15 15
Final 1 50 50
Toplam İş Yükü     203 
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,12
Dersin AKTS Kredisi     8