• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
COMM 580
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
0
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders öğrencilerin tez yazımına dair konular ve fikirler hakkında uzmanlaşmalarını ve yazma biçimine dair daha kapsamlı bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Derste fikirler tez yazımı için gerekli kurallara uygun şekilde ifade etme biçimleri incelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, C:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1)Araştırma becerilerini sergiler ve tez yazımında referans gösterme geleneğini uygulayabilir
2)Kendi fikirlerini genel ve akademik kaynaklardan elde ettiği bilgilerle destekleyebilir.
3)Yazdıklarını, hem içerik hem de biçim açısından en uygun hale getirmek için gerekli düzeltmeleri yapabilir.

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Tez Başlığı Seçimi
2 Tez Başlığı Seçimi
3 Tez Başlığı Seçimi
4 Tez Başlığı Seçimi
5 Konuyla İlgili Kaynak Tarama Sürecinin Başlangıcı ve Araştırma Sorusunun Belirlenmesi
6 Konuyla İlgili Kaynak Tarama Sürecinin Başlangıcı ve Araştırma Sorusunun Belirlenmesi
7 Konuyla İlgili Kaynak Tarama Sürecinin Başlangıcı ve Araştırma Sorusunun Belirlenmesi
8 Konuyla İlgili Kaynak Tarama Sürecinin Başlangıcı ve Araştırma Sorusunun Belirlenmesi
9 Tez Önerisi Yazımı: Araştırma Sorusuyla İlgili Halihazırdaki Araştırmaların Özeti, Problemin ve Amacın İfade Edilmesi
10 Tez Önerisi Yazımı: Araştırma Sorusuyla İlgili Halihazırdaki Araştırmaların Özeti, Problemin ve Amacın İfade Edilmesi
11 Tez Önerisi Yazımı devam ediyor: Hipotezi/Hipotezleri Test Edebilmek Amacıyla Yapılacak Araştırmanın Tasarımını Özetleme ve Tarif Etme
12 Tez Önerisi Yazımı devam ediyor: Hipotezi/Hipotezleri Test Edebilmek Amacıyla Yapılacak Araştırmanın Tasarımını Özetleme ve Tarif Etme
13 İçerik Geliştirme ve Akıcılığa Dair Tartışma
14 İçerik Geliştirme ve Akıcılığa Dair Tartışma
15 İçerik Geliştirme ve Akıcılığa Dair Tartışma
16 Tez Önerisi Metninin Analizi ve Yeniden Yazımı/Düzeltilmesi

Kaynaklar

Ders Notu Day, Robert A. & Gastel, Barbara. How to Write and Publish a Scientific Paper, Greenwood, New York, 2011.
Diğer Kaynaklar Publication Manual of the American Psychological Association, 6th Edition, 2009. Silvia, Paul, How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing, APA, New York, 2007.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Finalin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma         x
2 Medya ve iletişim yönetimi yoğunlaşma alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma         x
3 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma         x
4 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma         X
5 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.         X
6 Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olmak       x  
7 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.         X
8 Makale ve tez yazmak için gerekli olan bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak       x  
9 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.         x
10 Medya ve iletişim yönetiminin teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması         x

ECTS

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16      3 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 25 5 125
Ödev 1 20 20
Toplam İş Yükü     209
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,36
Dersin AKTS Kredisi     8