• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
MCM 599
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
68
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu derste öğrenciler yüksek lisans tezlerini yazmak için gerekli bilgi ve becerileri edinirler.

Dersin İçeriği: 

Bu ders bir tezin yapısı ve temel bileşenleri gözden geçirilir ve tez yazmak için gerekli beceriler işlenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2-Soru Cevap
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Sözlü Sınav/Sunum; C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Öğrenci, iletişim çalışmaları kapsamında bir tez projesi geliştir.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,12 B, C
  1. Öğrenci, tez projesini akademik dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde uygular.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,12 B, C
  1. Öğrenci, tez projesinin sonuçlarını rapor eder.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,12 B, C
  1. Öğrenci tez projesini jüri önünde sunar.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,12 B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş:   
2 Tez sürecinin aşamaları nelerdir?  
3 Tez yazımının temel kuralları nelerdir?  
4 Alıntılama ve kaynak gösterme kuralları nelerdir?  
5 Tez raporunun temel bileşenleri nelerdir?  
6 Giriş bölümü nasıl yazılır?  
7 Literatür taraması nasıl yapılır?  
8 Metodoloji bölümünde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?  
9 Verileri toplarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?  
10 Tez sürecinde uyulması gereken etik kurallar nelerdir?  
11 Veriler nasıl analiz edilir?  
12 Araştırma bulguları nasıl raporlanır?  
13 Tezin sunumunda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?  
14 Teze son halini vermek için yapılması gerekenler nelerdir?  
15 Final sunumu  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  

A handbook of media and communication research : qualitive and quantitative methodologies / ed. Klaus Bruhn Jensen (New York: Routledge, 2002).

 

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
İlerleme raporları 4 25
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma       x    
2 Medya ve iletişim çalışmalarıyla ilgili veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma         x  
3 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma         x  
4 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma         x  
5 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma         x  
6 Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olma         x  
7 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma         x  
8 Makale ve tez yazmak için gerekli olan bilgisayar kullanma becerisine sahip olma         x  
9 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.       x    
10 Medya ve iletişim yönetiminin teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması       x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 40 640
Final (Tez) 1 1000 1000
Toplam İş Yükü     1688
Toplam İş Yükü / 25 (s)     67,52
Dersin AKTS Kredisi     68