• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MCM 509
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ders temel olarak öğrencilerin yeni medya üzerine temel teorik unsurlar ve tartışmalarla ilgili bilgi kazanmasını amaçlamaktadır. Bu ders, öğrencilere yeni medyanın toplum, kültür ve birey üzerindeki etkisine ilişkin sorular geliştirme becerileri kazandırmayı ve öğrencilerin bu soruları eleştirel bir bakış açısıyla analiz etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Ders boyunca, ayırt edici özellikleri açısından ilk olarak yeni medya tanımlanacaktır. Ardından, ders şu konuları kapsayacaktır: dijital medya ve yakınsama, dijital medya ve dijital kültür, yeni medya ve ilgili araştırma yöntemleri, yeni medya ve demokrasi, yeni medyanın ekonomi politiği, mahremiyet ve sansür konusu, nefret söylemi, yeni medyada kimlik inşası ve yeni toplumsal hareketler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ödev, C: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler dijital medya alanındaki teorik tartışmaları ve kavramları belirleyebilirler. 1,2,3,10 1,2,15 A,C
2) Öğrenciler, yeni medyanın toplumu, kültürü ve bireyi nasıl etkilediğini anlama becerilerini geliştirebilirler. 1,2,3,5,9,10 1,2,15 A,C
3) Öğrenciler yeni medyanın toplum, kültür ve birey üzerindeki etkilerini ekonomik, sosyal, politik ve kültürel kalıplar açısından sorgulama becerisi geliştirebilirler. 1,2,3,5,9,10 1,2,15 A,C
4) Öğrenciler derinlemesine araştırmayı geliştirmek ve bilimsel yaklaşım geliştirmek için beceriler oluşturabilir, bilimsel çıktılar hazırlayabilir. 1,4,7 1,2,15 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Dijital teori ve yeni medya

Flew, T. (2007). New media: An introduction. Chapter 1

Creeber, G., & Martin, R. (2008). Digital culture: Understanding new media. Chapter 1

3

Yeni medya ve araştırma yöntemleri

Poynter, R. (2010). The handbook of online and social media research: Tools and techniques for market researchers. John Wiley & Sons.

4

Internet, dijital medya ve yöndeşme

Campbell, R., Martin, C., & Fabos, B. (2014). Media & Culture Mass Communication in a Digital Age Chapter 2

5

Bilgisayar kültürleri: Aklın makineleşmesi

Turkle, S. (2005). The second self: Computers and the human spirit. Part 2

6

Sosyal ağlar ve katılımcı kültür

Flew, T. (2007). New media: An introduction. Chapter 5

7

Yeni medya ve demokrasi

Persily, N., & Tucker, J. A. (Eds.). (2020). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform.

8

Küresel bilgi ekonomisi

Flew, T. (2007). New media: An introduction. Chapter 8

9

Ara sınav

 

10

Sosyal medyanın ekonomi politiği

Fuchs, C. (2014). Social media: a critical introduction

11

Sosyal medyanın ekonomi politiği 

Fuchs, C. (2014). Social media: a critical introduction

12

Sosyal medyada mahremiyet ve sansür sorunu

Papacharissi, Z. (Ed.). (2010). A networked self: Identity, community, and culture on social network sites.

13

Nefret üretimi 4.0

Siegel, A. A. (2019). Online hate speech. Social Media and Democracy.

14

Sosyal medya ve yeni toplumsal hareketler

Foweraker, J. (1995)  Theorizing social movements 

15

Genel değerlendirme: Yeni medyanın geleceği

 

16

Final

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Creeber, G., & Martin, R. (2008). Digital culture: Understanding new media. McGraw-Hill Education (UK).

 

Turkle, S. (2005). The second self: Computers and the human spirit. Mit Press.

 

Flew, T. (2007). New media: An introduction. Melbourne: Oxford University Press.

 

Fuchs, C. (2014). Social media: a critical introduction. London: Sage.

 

Persily, N., & Tucker, J. A. (Eds.). (2020). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform. Cambridge University Press.

 

Papacharissi, Z. (Ed.). (2010). A networked self: Identity, community, and culture on social network sites. Routledge. 

 

Poynter, R. (2010). The handbook of online and social media research: Tools and techniques for market researchers. 

 

John Wiley & Sons Foweraker, J. (1995). Theorizing social movements (Vol. 1). Pluto Press.

 

Campbell, R., Martin, C., & Fabos, B. (2014). Media & culture: Mass communication in a digital age. Bedford/St. Martin's.

Foweraker, J. (1995). Theorizing social movements (Vol. 1). Pluto Press.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsysexam.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

20

Final

1

50

Ödev

5

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

   

1

Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma

     

x

   

2

Medya ve iletişim çalışmalarıyla ilgili veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma

   

x

     

3

Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma

 

x

       

4

Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma

 

x

       

5

Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma

           

6

Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olma

x

         

7

Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma

 

x

       

8

Makale ve tez yazmak için gerekli olan bilgisayar kullanma becerisine sahip olma

 

x

       

9

Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.

   

x

     

10

Medya ve iletişim yönetiminin teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması

     

x

   

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

6

84

Ara Sınav

1

24

24

Final

1

48

48

Toplam İş Yükü

   

201

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

8,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8