• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik Doktora Programı, günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, farklı sanat alanlarını bir bölüm altında birleştiren, bu özelliğiyle de sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerin, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmeleri için ortam hazırlar.

Vizyon Misyon

Eğitim programı bir yandan öğrencinin düşünsel gelişimiyle sanatsal değerleri sorgulayıp yaratıcılığını teşvik edecek ve heyecanlarını artıracak şekilde özgürlük ortamı sağlarken diğer yandan yoğun uygulama çalışmaları ile özdisiplini geliştirmeyi hedefler. Geniş atölye olanakları, çağdaş düzeyde yürütülen eğitim anlayışı ve sağlanan sergileme olanakları ile öğrencilerin bütünsel bir sanat ortamı içerisinde yetişmeleri sağlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

  • Plastik Sanatlar ve Resim Sanatta Yeterlik Programına başvuru yapabilmek için adaylardan Plastik Sanatlar ve Resim ya da Resim Yüksek Lisans Programlarının birinden yüksek lisans diplomasına sahip olmak ya da bu alanlar dışındaki bir yüksek lisans programından (alan dışı*) mezuniyet şartı aranmaktadır.
  • Beş yıl geçerliği olan YDS, YÖKDİL en az 55 puan ya da TOEFL en az 66 puan değerindeki İngilizce yabancı dil yeterlik belgelerinden birisine sahip olunması.
  • Alan dışı başvuran adaylardan 55 ALES puanı istenmektedir. Alan içi başvuran adaylardan ALES puanı şartı aranmamaktadır.

Bologna