• TR
  • EN

Başvuru Koşulları:

  1. Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
  2. Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır. Başvuru tarihinde ALES belgesi olmayan adaylar ''Şartlı Öğrenci'' statüsünde programa kabul edilebilirler.)
  3. İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya TOEFL' dan 66, puana sahip olmak.
  4. Yazılı bilim sınavında ve mülakatta başarılı olmak.

 Programa Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

     1. ALES belgesi
     2. Fotoğraf
     3. Lisans diploması fotokopisi
     4. İki referans mektubu