• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 521
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, öğrencilere Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri üzerine analitik ve kuramsal bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğrenciler, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri ile ilgili temel konuları eleştirel bir biçimde değerlendirebileceklerdir.

Dersin İçeriği: 

Ders Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerinin tarihsel gelişimi hakkında  genel bilgiler vererek başlar ve kimlik sorunu üzerinde çözümleyici tartışmalar sunar. Farklı kuramsal bakış açılarından Avrupa Birliği genişleme süreci incelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Olay Analizi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , D:Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler Türkiye- AB ilişkileri hakkında detaylı bilgi sahibi olurlar. 2,9 1,2,3 A
Öğrenciler Avrupa genişleme sürecini farklı kuramsal açılardan tartışabilirler. 2,7 1,2,3 A
Öğrenciler Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki temel konu ve sorunları farklı bakış açıları ile tartışabilirler.  2,3 1,2,3 A,D
Öğrenciler Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerindeki dinamikleri değerlendirerek, olası gelecek senaryoları ölçebilirler. 2,10 1,2,3 A,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction: An overview of Turkey-EU relations Müftüler-Baç 2000
2 Identity in Turkey-EU relations: Is Turkey European? Kösebalaban 2007

Wood 2013

3 Turkey’s relations with the EU: A historical perspective Hughes 2001

Öniş 2001

4 European enlargement: A theoretical account Schimmelfennig 2001

Sjursen 2002

5 Turkey: A challenge for European Enlargement Redmond 2007

Morelli 2013

İçener et. al. 2010

Schimmelfennig, 2009

6 The European public opinion towards Turkey Pahre 2009

McLaren 2007

Sokullu 2011

7 Turkish public opinion towards EU membership Çarkoğlu 2011

Cenker 2008

8 MIDTERM EXAM  
9 The impact of the EU on Turkey: Democracy and Human Rights Gürsoy 2011

Müftüler-Baş 2005

Türkeş 2011

10 The Impact of the EU on Turkey: Economy Fırat 2013

Choudhury 2009

11 The Impact of the EU on Turkey: Foreign Policy Müftüler-Baç&Gürsoy 2010

Oğuzlu 2010

Öniş&Yılmaz 2009

12 Turkey, EU and Cyprus Kyris 2012

Kerlindsay 2007

Adamczyk 2012

13 The Current Stalemate  Aydın-Düzgit&Keyman 2012

Bürgin 2012

14 The Future of Relations Tocci 2012

Karakaş 2013

15 Conclusion       

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Temel Kaynak Meltem Müftüler-Baç, “Through the Looking Glass: Turkey in Europe”, Turkish Studies, vol.1, no.1, Spring 2000, pp.21-35. 

 

Hasan Kösebalaban, “The Permanent ‘Other’? Turkey and the Question of European Identity, Mediterranean Quarterly, 18:4, 2007, pp.83-111.

 

Steve Wood, “Turkey and Europe: Identity and Other Crises”, TurkishStudies, 14:2, 2013, pp.272-291

 

Edel Hughes, “Weighing history: Turkey’s Path to Accession in Turkey’s Accession to the European Union, Oxon: Routledge, 2001, 15-56. 

 

Ziya Öniş "An Awkward Partnership: Turkey's Relations with the European Union in Comparative-Historical Perspective". Journal of European Integration History, Vol. 7, No.1, Spring 2001.

 

Frank Schimmelfennig, ‘The Community Trap: Liberal Norms, Rhetorical  Action, and the Eastern Enlargement of the European Union’ , International Organization, 55 (1): 2001, 47-80.

 

Helene Sjursen, ‘Why Enlarge’, Journal of Common Market Studies , 40 (3): 2002, 491-515.

 

John Redmond, “Turkey and the European Union: Troubled European or European trouble? ”, International Affairs, Vol. 83, no.2, March 2007, pp.305.

 

Vincent Morelli, “European Union’s Enlargement: A Status Report on

Turkey’s Accession Negotiations”, CPS Report for Congress, 2013, 1-18.

 

Erhan İçener, David Phinnemore and Dimitris Papadimitriou, “Continuity and change in the European Union's approach to enlargement: Turkey and Central and Eastern Europe compared”, Journal of Southeast European & Black Sea Studies, 10(2), 2010, p.207-223.

 

Frank Schimmelfennig, ‘Entrapped Again? The way to EU membership 

negotiations with Turkey”, International Politics, 46(4), 2009, pp.413-431. 

Robert Pahre and Burcu Ucaray-Mangitli, “The Myths of Turkish Influence in the European Union” Journal of Common Market Studies, Vol. 47, no.2, March 2009, pp.357-384.

 

Lauren McLaren, Explaining opposition to Turkish membership of the EU, European Union Politics,vol. 8, no.2, June 2007, pp.251-278.• 

 

Ebru Canan Sokullu, “Turcoscepticism and threat perception: European public and elite opinion on Turkey's protracted EU membership”, South European Society and Politics, 16 (3), 2011, p.483-497. 

 

Ali Çarkoğlu and Çiğdem Kentmen, “Diagnosing trends and determinants in public support for Turkey's EU membership”, South European Society and Politics, 16(3), 2011, p.365-379.

 

Işıl Cerem Cenker, “Turkey’s Changing Perceptions of the EU: From

Partnership to Patronship – The Ever Chaning Nature of EU Conditionality in an Ever Distanced Europe” in Turkey-European Union Relations: Dilemmas, Opportunities, and Constraints, eds. Meltem Müftüler-Baç and Yannis Stivachtis, Plymouth: Lexington Books, 2008.

 

Yaprak Gürsoy, “The Impact of EU-Driven Reforms on the Political 

Autonomy of the Turkish Military”, South European Society and Politics, 16( 2), 2011, 293-308. 

 

Meltem Müftüler Baç, ‘Turkey’s Political Reforms: The Impact of the 

European Union’, South East European Politics and Societies , 10 (1): 2005, 16-30.

 

M.Selin Türkeş, “Human Rights in the European Union ’ s Foreign Policy Universal in Discourse , Flexible in Practice”, RECON Online Working Paper, 21, 2011.

 

Bilge Fırat, “Failed promises: economic integration, bureaucratic 

encounters, and the EU-Turkey Customs Union”, Dialectical Anthropology, 37(1), 2013, pp 1-26.

 

Askar Choudhury and G.N.Naidu, “Turkey's economic integratıon with the EU: an evaluation of current status and future prognosis”, Journal of International Business Research, 8(1), 2009, p29-43.

 

Meltem Müftüler-Bac and Yaprak Gursoy, “Is there a Europeanization of Turkish Foreign Policy?: An Addendum to the Literature on EU Candidates”,Turkish Studies, Volume 11, Number 3, September 2010, 405-427.

 

Tarık Oğuzlu, “Turkey and Europeanization of Foreign Policy?”, Political

Science Quarterly, Vol. 125(4), 2010, p.657-683.

 

Ziya Öniş and Suhnaz Yılmaz, “Between Europeanization and 

Euro-Asianism: Foreign policy activism in Turkey during the AKP era”, 

Turkish Studies, vol.10, no.1, 2009, pp.7-24. 

George Kyris, “The European Union and the Cyprus problem: a story of limited impetus”, Eastern Journal of European Studies, 3(1), 2012, p.87-99.

James Kerlindsay, “The Policies of Greece and Cyprus towards Turkey’s EU Accession”, Turkish Studies, 8(1), 2007.

 

Artur Adamczyk, “Cypriot Presidency in the Context of the Cyprus Question and EU-Turkey Relations”, Yearbook of Polish European Studies, 15, 2012, pp.107-123. 

Senem Aydın-Düzgit and Fuat Keyman, “EU-Turkey Relations and the 

Stagnation of Turkish Democracy”, Global Turkey in Europe Working 

Papers, 2, 2012, p.1–24.

Alexander Bürgin, “Disappointment or New Strength: Exploring the 

Declining EU Support Among Turkish Students, Academics and Party 

Members”, Turkish Studies, 13(4), 2012, p.565-580.

 

Natali Tocci, N., & Bechev, D. “Will Turkey Find its Place in Post-Crisis 

Europe ?”, Global Turkey in Europe Policy Briefs, 5, 2012.

 

Cemal Karakaş, “EU-Turkey: Integration without Full Membership or 

Membership without Full Integration? A Conceptual Framework for 

Accession Alternatives”, JCMS: Journal of Common Market Studies , 2013, p.1-17.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Tüm okuma materyalleri dersin hocası tarafından sağlanacaktır. 
Ödevler Gruplar halinde sunumlar yapılacaktır.
Sınavlar Ara Sınav ders saati süresince ve dersin işlendiği sınıfta yapılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav / Son Sınav 1 30
Sunumlar 1 15
Derse devam ve katılım 1 15
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi  
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.       X      
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.          X  
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.         X  
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.    X        
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.    X        
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.          X  
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.          X  
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.         X  
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.         X  
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.     X      
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.          X  
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.   X        
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.       X    
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.         X  
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.   X        
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.      X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 2 27 54
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8