• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FEAS 501
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı lisansüstü öğrencilerin mevcut literatürü daha eleştirel bir biçimde değerlendirebilmeleri için siyaset bilimi yöntemlerine ilişkin yetkinliklerini arttırmaktır. Diğer bir amaç ise öğrencilere farklı yöntemsel seçeneklerin varlığını göstererek, araştırma konularına en uygun yöntemsel tercihi yapmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Derste sırasıyla (1) sosyal bilimler felsefesindeki temel konular gözden geçirilecek (2) araştırma sorusu oluşturulacak (3) literatür taraması yapılacak ve (4) teorik çerçeve hazırlanacaktır. Sonrasında (5) veri toplama ve analizine ilişkin farklı yöntemler incelenecektir. Güncel araştırma projelerinin incelenmesi sürecinde farklı araştırma tekniklerinin uygulanmasına odaklanılacaktır. Son olarak, ders, öğrencilerin doktora tezleri için kendi araştırma önerilerini geliştirmelerini sağlayacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dersin başarıyla tamamlanması, gerekli okumalar ve faaliyetlerin yapılmış olması durumunda öğrenciler şu yetkinliklere sahip olacaktır:
Araştırma sürecinin aşamalarının taslağını çıkarabilme. 1, 3, 5, 7, 8, 10 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Teorik önermeler ve hipotezler içeren araştırma soruları oluşturabilme. 1, 3, 5, 7, 8, 10 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Araştırma konusu ile ilgili teori ve kavramlar üzerine kapsamlı bir literatür taraması yürütebilme. 1, 3, 5, 7, 8, 10 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Etnografya, katılımcı gözlemleme, mülakat, odak grupları, anket ve arşiv çalışmaları aracılığıyla niteliksel ve niceliksel veri toplayabilme.  1, 3, 5, 7, 8, 10 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Deneysel ve karşılaştırmalı araştırma, metin çözümlemesi ve istatistiksel analiz çerçevesinde niteliksel ve niceliksel verileri sınıflandırabilme ve sunabilme. 1, 3, 5, 7, 8, 10 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Araştırmanın sınırlarını ve çıkarımlarını yorumlayabilme. 1, 3, 5, 7, 8, 10 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Düzgün çerçevesi olan bir araştırma önerisi hazırlayabilme.  1, 3, 5, 7, 8, 10 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Araştırma sürecinde en yüksek ahlaki standartları benimseme. 1, 3, 5, 7, 8, 10 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Araştırma Ahlakı Malici and Smith (2013): 188-200.
2 Sosyal ve Siyasal Bilimlerin Felsefesi Halperin and Heath (2012): 25-100.

Fuller (2003): 18-42.  

3 Siyaset Bilimi Araştırmasının Temellleri Malici and Smith (2013): 1-12.

Erozan and Turan (2004): 359-63.

4 Siyaset Biliminde Araştırmanın Yapılanması Malici and Smith (2013): 13-24.

Halperin and Heath (2012): 101-182.

Gerring (1999): 357-399.

5 Vaka Çalışması ve Karşılaştırmalı Yöntem Malici and Smith (2013): 25-40.

Halperin and Heath (2012): 202-229.

Lijphart (1971): 682-93.

6 Alan Araştırması Malici and Smith (2013): 41-56.

Halperin and Heath (2012): 287-308.

Tuğal (2006): 245-273.

7 Mülakat ve Odak Grubu Malici and Smith (2013): 57-75.

Halperin and Heath (2012): 253-286.

Thalhammer (2001): 493-520.

8 İstatiksel Araştırma Malici and Smith (2013): 76-92.

Halperin and Heath (2012): 338-366.

King (1986): 666-87.

9 Anket Araştırması Malici and Smith (2013): 93-110.

Halperin and Heath(2012): 230-252.

Çarkoğlu and Toprak (2006). 

10 İkincil Veri Analizi Malici and Smith (2013): 111-132.

Halperin and Heath (2012): 366-418.

Yeşilada and Noordijk (2010): 9-27.

11 Metin Çözümlemesi Malici and Smith (2013): 133-148.

Halperin and Heath (2012): 309-337.

Dinçşahin (2012): 618-640.

12 Siyasi Tarih Yazımı Carr (2001).

Lustick (1996): 605-18.

Dinçşahin and Goodwin (2011): 843-862.

13 Deneysel Araştırma Malici and Smith (2013): 149-167.

Smith et al. (2005): 115-134.

Ben-Nun Bloom and Arıkan (2012)

14 Biçimsel Modelleme Malici and Smith (2013): 168-187.

Walker and Schafer (2007): 747-776.

Fiorina (1977): 601-675.

15 Sonuç  

Kaynaklar

Kaynaklar
Ders Notu Malici, Akan and Elizabeth S. Smith, (2013) Political Science Research in Practice, (New York: Routledge).

Halperin, Sandra and Oliver Heath (2012) Political Research: Methods and Practical Skills (Oxford University Press).

Diğer Kaynaklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Kaynaklar

Fuller, Steve (2003) Kuhn vs. Popper: The Struggle for the Soul of Science (Cambridge: Icon Books), 18-42.

Erozan, Boğaç and İlter Turan (2004) “The Development of Political Science in Turkey,” Political Science and Politics, 37(2): 359-63.

Gerring, J. (1999) “What Makes a Concept Good? A Criterial Framework for Understanding Concept Formation in the Social Sciences,” Polity, 31 (3): 357-399.

Lijphart, A. (1971) “Comparative Politics and Comparative Method,” American Political Science Review, 65(3): 682-93.

Tuğal, Cihan (2006) “The Appeal of Islamic Politics: Ritual and Dialogue in a Poor District of Turkey, Sociological Quarterly, 47 (2): 245-273.

Thalhammer, Kristina (2001) “I’ll take the High Road: Pathways to Human Rights Activism in Authoritarian Argentina,” Political Psychology, 22 (3): 493-520.

King, Gary (1986) “How Not to Lie with Statistics: Avoiding Common Mistakes in Quantitative Political Science,” American Journal of Political Science, 30 (3): 666-87.

Çarkoğlu, Ali and Binnaz Toprak (2006) Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset [Religion, Society and Politics in Turkey], (İstanbul: TESEV). 

Yeşilada, Birol A. and Peter Noordijk (2010), “Changing Values in Turkey: Religiosity and Tolerance in Comparative Perspective,” Turkish Studies, 11 (1): 9-27.

Dinçşahin, Ş. (2012) “A Symptomatic Analysis of Justice and Development Party’s Populism in Turkey: 207-2010,” Government and Opposition, 47 (4): 618-640.

Carr, E.H. (2001) What is History (New York: Palgrave).

Lustick, Ian S. (1996) “History, Historiography and Political Science: Multiple Historical Records, and the Problem of Selection Bias,” American Political Science Review, 90 (3): 605-18.

Dinçşahin, Şakir and Stephen Goodwin (2011) "Towards an Encompassing Perspective on Nationalism: The Case of Jews in Turkey during Second World War, 1939-45," Nations and Nationalism, 17 (4): 843-862.

Smith, Elizabeth; Powers, Ashleigh Smith; and Gus Suarez (2005) “If Bill Clinton Were a Women: The Effectiveness of Male and Female Politicians’ Account Strategies Following Alleged Trangressions,” Political Psychology, 26(1): 115-134.

Ben-Nun Bloom, Pazit and Gizem Arıkan (2012) “Priming Religious Belief and Religious Social Behavior Affects Support for Democracy,” International Journal of Public Opinion Research,

Walker, S. and M. Schafer (2007) “Theodore Roosevelt and Woodrow Wilson as Cultural Icons of US Foreign Policy,” Political Psychology, 28: 747-776.

Fiorina, Morris P. (1977) “An Outline for a Model of Party Choice,” American Journal of Political Science, 21: 601-675.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Gerekli okuma ve belgeler kütüphanenin rezerv bölümünde ve kitabevinde bulunabilir.
Ödevler Ödevlere ilişkin metinler sınıfta verilecektir.
Sınavlar Sınıfta yapılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Haftalık ödevler 7 .10
Toplam   70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         X  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.       X    
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.         X  
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.       X    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.         X  
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.       X    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.         X  
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.         X  
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.       X    
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.            X  
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.       X    
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.        X    
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi

(Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Haftalık Ödevler 7 10 70
Final 1 22 22
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8