• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 522
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, farklı siyasal sistemleri açıklayabilecek bir model arayışının başlangıcından bu yana, karşılaştırmalı siyasal analiz alanının gelişimini incelemektir. Katılımcıların, karşılaştırmalı siyaset alanında çalışan siyaset bilimcilerin kullandıkları yöntem ve kavramlarla tanıştırılmaları da hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: 

Katılımcılardan, analitik bir yaklaşım ve yönteme ilişkin bir hassasiyet sergileyerek, farklı siyasal sistemleri siyasal kurum, kültür ve süreçler açısından karşılaştırmaları beklenecektir. Dersin ilk bölümünde, karşılaştırmalı siyaset alanındaki çalışmalarda kullanılan yöntemler incelenirken, ikinci bölümde farklı siyasal sistemlerin çalışılması amacıyla önerilen modeller ele alınacaktır. Yüksek lisans programının genel amaçlarına uygun olarak, tartışmalarda Ortadoğu’daki siyasal sistemlere önem verilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Katılımcılar, lisans çalışmaları sırasında farklı sistemler hakkında edindikleri bilgileri hatırlayacak ve kullanabileceklerdir.    

9, 12

2 D
Katılımcılar, karşılaştırmalı siyasal analizin merkezinde yer alan araştırma soruları ve değişkenleri tespit edebilecek ve listeleyebileceklerdir.  

3, 5, 7, 9

1, 2, 8 A, C, D
Katılımcılar, karşılaştırmalı siyasal analizde kullanılan model ve yöntemlerin siyaset bilimi alanına yapmış olduğu katkıları değerlendirebileceklerdir.  

2, 3, 6, 7, 12, 13

1, 2, 8 A, C, D
Katılımcılar, siyasal sistemlerin karşılaştırılması amacıyla kullanılan farklı modellerin bulgularını tartışabilecek ve yorumlayabileceklerdir. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13 1, 2, 8 A, C, D
Katılımcılar, karşılaştırmalı siyasal analizde kullanılan yöntemleri inceleyecek ve değerlendirecek becerileri kazanacaklardır.  

3, 5, 7, 8, 10

1, 7, 8 A, B
Vaka çalışmalarıyla, katılımcıların hipotez önermeleri ve bu hipotezlerin nasıl test edilebileceğini tartışmaları sağlanacaktır. 4, 6, 9, 10, 12, 13 2, 3 D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amacı ve yapılandırılması  
2 Karşılaştırmalı siyaset: tanım ve amaçlar Landmark, T., Bölüm 1; Brown, B.A. ve Macridis; Sartori, G.
3 Karşılaştırmalı siyasal analiz yöntemleri Landman, T., Bölüm 2; Mill, J.S.
4 Vaka çalışması Landman, T., Bölüm 5; Hawkins, D.
5 Karşılaştırmalı çalışma Landman, T., Bölüm 4; Hanson, S. E.; Lijphart, A.
6 Küresel karşılaştırma Landman, T., Bölüm 3; Jackman, R.; Pennings, P., Keman, H. ve Kleinnijenhuis, J.
7 Gelişmeci yaklaşım Landman, T., Bölüm 6; Easton, D.; Lipset, S.M.; Wiarda, H.J.
8 Bağımlılık yaklaşımı Smith, T.
9 Siyasal kültür Welzel, C.; Wiarda, H.J.
10 Kurumsalcı yaklaşım Landman, T., Bölüm 10; March, J.G. ve Olsen, J.P.; Schmidt, V.A.
11 Devlet Jessop, B.; Migdal, J.
12 Bürokratik otoriterlik, Korporatizm Remmer, K.L. ve Merkx, G. W.; Wiarda, H.J.
13 Demokratikleşme Landman, T., Bölüm 9; Geddes, B.
14 Refah rejimleri Carnes, M. E. ve Mares, I.
15 Sonuç: tartışılan konuların gözden geçirilmesi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Landman, T. (2008), Issues and Methods in Comparative Politics, Routledge, New York
Diğer Kaynaklar Brown, B.A. and Macridis, R.C. (1996), “Comparative Analysis: Methods and Concepts” in Brown, B.A. and Macridis, R.C. eds., Comparative Politics: Notes and Readings, Wadsworth Publishing Company, Belmont

Carnes, M. E. and Mares, I. (2007), “The Welfare State in Global Perspective” in Boix, C. and Stokes, S.C., eds., The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford University Press, Oxford

Easton, D. (1996), “The Analysis of Political Systems” in Brown, B.A. and Macridis, R.C. eds., Comparative Politics: Notes and Readings, Wadsworth Publishing Company, Belmont

Geddes, B. (2007), “What Causes Democratization” in Boix, C. and Stokes, S.C., eds., The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford University Press, Oxford

Hanson, S. E. (2009), “The Contribution of Area Studies” in Landman, T. and Robinson, N., eds., The Sage Handbook of Comparative Politics, Sage, Los Angeles

Hawkins, D. (2009), “Case Studies” in Landman, T. and Robinson, N., eds., The Sage Handbook of Comparative Politics, Sage, Los Angeles

Jackman, R. (1985), “Cross- national Statistical Research and the Study of Comparative Politics”, American Journal of Political Science, Vol. 29

Jessop, B. (2008), “The State and State-building” in Rhodes, R.A.W., Binder, S.A. and Rockman, B.A., eds., The Oxford Handbook of Political Institutions, Oxford University Press, New York

Lijphart, A. (1975), “The Comparative-Cases Strategy in Comparative Research”, Comparative Political Studies, Vol. 8

Lipset, S.M. (1959), “Some Social Prerequisites for Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”, American Political Science Review, Vol. 53

March, J.G. and Olsen, J.P. (1984), “The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life”, American Political Science Review, Vol. 78

Migdal, J. (2002), “A Model of State-Society Relations” in Wiarda, H.J., ed., New Directions in Comparative Politics, Westview Press

Mill, J.S. (1996), “How We Compare” in Brown, B.A. and Macridis, R.C. eds., Comparative Politics: Notes and Readings, Wadsworth Publishing Company, Belmont

Pennings, P., Keman, H. and Kleinnijenhuis, J. (2009), “Global Comparative Methods” in Landman, T. and Robinson, N., eds., The Sage Handbook of Comparative Politics, Sage, Los Angeles

Remmer, K.L. and Merkx, G. W. (1982), “Bureaucratic Authoritarianism Revisited”, Latin American Research Review, vol. 17, no. 2

Sartori, G. (1994), “Compare Why and How: Comparing, Miscomparing and the Comparative Method” in Dogan, M. and Kazancıgil, A. eds., Comparing Nations: Concepts, Strategies, Substance, Blackwell, Oxford

Schmidt, V.A.(2009), “Comparative Institutional Analysis” in Landman, T. and Robinson, N., eds., The Sage Handbook of Comparative Politics, Sage, Los Angeles

Smith, T. (2002), “The Dependency” in Wiarda, H.J., ed., New Directions in Comparative Politics, Westview Press

Welzel, C. (2009), “Political Culture” in Landman, T. and Robinson, N., eds., The Sage Handbook of Comparative Politics, Sage, Los Angeles

Wiarda, H.J. (2007), Comparative Politics: Approaches and Issues, Rowman and Littlefield Publishers, Maryland, Chapters 3, 4 and 5

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kaynaklar
Ödevler Kitap incelemesi, alana ait bir akademik derginin kullanılan yöntem açısından incelenmesi, yöntem üzerine bir makale incelemesi, tartışılan bir model üzerine sunum
Sınavlar Final sınavı (dersler, tartışmalar ve kaynaklar üzerine)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Kitap incelemesi 1 5
Dergi ve makale incelemeleri 2 10
Sunum 1 50
Toplam   75
Finalin Başarıya Oranı   25
Yıl içinin Başarıya Oranı   75
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.       X    
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.         X  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.       X    
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.       X    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.       X    
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.         X  
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.         X  
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.       X    
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.         X  
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.      X        
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.   X        
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.          X  
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.         X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ödevler 3 6 18
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü     203
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8.12
Dersin AKTS Kredisi     8