• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 528
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı Batı ileri demokrasilerinde grup hakları ve eşitlikle ilgili politikaların nedenlerini ve sonuçlarını araştırmak için kimliklerin (cinsiyet, cinsellik, ırk, din ve diğerleri) incelenmesine farklı yaklaşımları bir araya getirmektedir. Kimlik biçimleri genellikle ayrı ayrı incelenir. Bu dersin amaçlarından biri, cinsiyetler arası ırk, etnik köken, din, vb. Kimliklerin incelenmesine farklı yaklaşımları bir araya getirerek aralarındaki ortaklıkları araştırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler, kavramsal olarak, siyasette kimlik ve kimlik inşasının inceler ve sorunsallaştırırlar. Cinsiyet, etnik köken ve ırk teorileri ders boyunca ele alınmıştır. Toplumsal yapılar olarak kimlik teorileri merkeze alınmıştır ve ders kimlik üzerine hem çağdaş hem de tarihsel bakış açılarını öğrencilerle tanıştırır. Ders içeriğinin bir parçası olarak öğrenciler araştırma ödevi hazırlayacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Farklı kimlik anlayışlarını ve kimlik kavramının çeşitli araştırma ve estetik ifadelerde teori / eleştiri çerçevesinde yerini açıklar ve tartışır.
1 ,2, 4 1,2,3,12 A,B,D
  1. Kimliği, özellikle cinsiyet, etnik köken, sınıf ve cinsellik gibi farklı güç boyutlarında bir başlangıç ​​noktası olan teorik kavram, politik perspektif ve sosyal uygulama olarak tartışır ve bağlamsal hale getirir
1, 2, 4 1,2,3,12 A,B,D
  1. Demokrasinin kapsayıcılığı, nedenleri, sonuçları ve önerilen çözümler hakkında henüz bildiklerimiz ve bilmediklerimiz hakkında kendi bakış açılarını geliştirir ve bunları grup içinde ile tartışır
1, 2, 4,12 1,2,3 A,B,D
  1. Gelişmiş demokrasilerde kimlik ve grup haklarıyla ilgili politikaların nasıl ve neden değiştiğini açıklar
1,2, 4, 6, 7, 12 1,2,3 A,B,D
  1. Çalışma alanı ile ilgili bir temayı bağımsız olarak tanımlar ve daha sonra bu konuda yazılı bir ödevi tartışır
3, 5, 6, 7, 9 6,12 B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bir bakış, dersten beklenenler ve öğretim programının dağıtılması Syllabus
2 Kimlik nedir ve neden önemli? Samuel, P., 1993. Huntington, The clash of civilizations. Foreign affairs72(3), pp.22- 49.

Inglehart, R. and Norris, P., 2003. The true clash of civilizations. Foreign policy, pp.63- 70. 

Wedeen, L., 2002. Conceptualizing culture: Possibilities for political science. American Political Science Review96(04), pp.713-728. 

 

3 Kavram: Kimlik İnşası  Amartya Sen, Identities and Violence, ch. 2
Hobsbawm, “The Invention of Tradition” 
Toffolo ed., Emancipating Cultural Pluralism, ch. 1 and Afterword.
4 Kavram: Kimliklerin mobilizasyonu Charles Tilly, Stories, Identities, Political Change, pp. 45-98 

Ernesto Laclau, On Populist Reason, ch. 4, pp. 67-128

5 Dönem ve Teori: Kolonializm Ann Stoler Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule, ch. 2 and 3

Danilyn Rutherford. “Unpacking a National Heroine: Two Kartinis and their People” (M) Elsbeth Locher-Scholten. “Feminism, Citizenship and the Struggle for Women’s Suffrage in

a Colonial Context”

6 Dönem ve Teori: Milliyetçilik Benedict Anderson Imagined Communities, Verso. Introduction.

Joost Coté. On Feminism and Nationalism pp. 1-17, 23-29, 34-39, 81-86 

Jim Siegel, “Fetishizing Appearances, Or Is “I” a Criminal?” in Fetish, Recognition, Revolution, Chapter 3

7 Dönem ve Teori: Post-Kolonyelizm  Leila Ahmed, Border Passages, selections

Bhatia, S., & Ram, A. (2001). Rethinking ‘acculturation’in relation to diasporic cultures and postcolonial identities. Human development, 44(1), 1-18.

Edward Said (1974). Orientalism. Introduction

8 MIDTERM EXAMINATION --
9 Dönem ve Teori: Globalizasyon Rosamond, B. (1999). Discourses of globalization and the social construction of European identities. Journal of European Public Policy, 6(4), 652-668.

Berking, H. (2003). Ethnicity is everywhere': on globalization and the transformation of cultural identity. Current Sociology, 51(3-4), 248-264.

10 Kimlik ve Direniş Yashar, D. J. (2007). Resistance and identity politics in an age of globalization. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 610(1), 160-181.
11 Kimlik ve Cinsiyet Htun, M., 2004. Is gender like ethnicity? The political representation of identity

 groups. Perspectives on Politics, 2(3), 439-458.

Hughes, M.M., Krook, M.L. and Paxton, P., 2015. Transnational women's activism and the global diffusion of gender quotas. International Studies Quarterly, 59(2), pp.357-372.

12 Kimlik ve Çok kültürlülük Vertovec, S. and Wessendorf, S. eds., 2010. Multiculturalism backlash: European discourses, policies and practices. Routledge. Chapter 2: The Rise and Fall of Multiculturalism? By Kymlicka.
13 Kimlik ve Göç  Mudde, C., 2013. Three decades of populist radical right parties in Western Europe: So what?. European Journal of Political Research, 52(1), pp.1-19. 

Bale, Tim. 2010. If You Can’t Beat Them, Join Them? Explaining Social Democratic Responses to the Challenge from the Populist Radical Right in Western Europe. Political Studies, vol. 58: 410–426. 

14 Araştırma ödevi çalıştayı --
15 Ders genel değerlendirme ve kapanış --

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  
   

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Dönem sonu araştırma ödevi
Sınavlar Ara sınav ve dönem sonu sınavı 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 35
Araştırma ödevi 1 35
Toplam   70
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         x  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.         x  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.     x      
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındakibenzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         x  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. x          
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.       x    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.     x      
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.     x      
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.       x    
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.     x          
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.   x        
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.           x  
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.     x      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 16 2 32
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8