• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 557
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders, Ortadoğu tarihinin bileşenlerinin kapsamlı bir analizini yapmayı hedeflemektedir.

Dersin İçeriği: 

Derste Ortadoğu tarihinde önemli etkisi olan tarihsel olaylara değinilecektir. İslamiyet’in doğuşu ve yayılması, Haçlı Seferleri, dönüşüm dönemi, milliyetçiliğin doğuşu, iki savaş arası dönem, sömürgecilik sonrası dönem ve bağımsız Orta Doğu önemli satırbaşlarıdır. Ders boyunca bölgeyi temelden değiştiren savaş ve devrimlere odaklanılacaktır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Modern Ortadoğu tarihindeki dönüm noktalarını bilmek. 4, 5, 8, 9 1, 2, 3 A
Ortadoğu’daki önemli tarihsel gelişmelerin nasıl gerçekleştiğini ve bölgeyi toplumsal ve politik olarak nasıl dönüştürdüğünü teşhis edebilmek. 4, 5, 8, 9 1, 2, 3 A
Farklı bölge devletlerindeki savaş ve devrimlerin Ortadoğu devlet ve toplumlarını ne şekilde değiştirdiğini karşılaştırmalı olarak ele almak. 4, 8, 10, 13 1, 2 ,3 A, D
Güncel siyasi tartışmalara konu olan sorunların tarihsel kökenleri hakkında bilgi sahibi olmak. 10, 11, 12, 13 1, 2, 3 A, D
Önemli tarihsel sorunları ve bunların siyasetle ilişkilerini karşılaştırabilmek. 4, 8, 10 1, 2, 3 A, D
Başlıca sorunları, siyasal sistemleri, fikirleri, aktörleri tasvir edebilmek ve bölgedeki tarihsel deneyimlerden çıkarımlarda bulunabilmek. 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 A, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Derse Giriş  
2 İslamiyet’in Doğuşu ve İlk Dönemi Armstrong,

3-115.

3 Emperyal İslam Armstrong,

3-115.

4 Dönüşüm Dönemi Cleveland and Bunton,

1-170.

5 İki Savaş Arası Dönem ve Bağımsız Ortadoğu Cleveland and Bunton,

171-370.

6 1970’lerden 2000’e Ortadoğu Cleveland and Bunton,

373-560.

7 Ortadoğu’nun Siyasi Tarihi Kamrava,

7-210.

8 Ortadoğu’da Devletler İçi İlişkiler Kamrava,

213-370,

9 Arap Milliyetçiliği Choueiri,

1-125.

10 Milliyetçilik, Din ve Sivil Toplum Choueiri,

125-219.

11 Ortadoğu’ya Oryantalist Yaklaşımlar Said,

1-148.

12 Ortadoğu’ya Oryantalist Yaklaşımlar Said,

149-220.

13 Ortadoğu’ya Oryantalist Yaklaşımlar Said,

220-320,

14 Proje Sunumları  
15 Dönem Değerlendirmesi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Karen Armstrong, Islam: A Short History, A Modern Library Chronicles Book: 2002

William L. Cleveland and Martin Bunton, A History of the Modern Middle East, Westview Press: 2009

Mehran Kamrava, the Modern Middle East: A Political History since the First World War, University of California Press: 2005

Youssef M. Choueiri, Arab Nationalism a History, Blackwell Publisher: 2000

Edward W. Said, Orientalism, Vintage Books, 1978

Diğer Kaynaklar David Fromkin, A Peace To End All Peace, An Owl Book, New York, 1989

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Dersin içeriğine ilişkin konulardan biri hakkında sunum.
Sınavlar Ödevler

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 .40
Sunum 1 .40
Kitap İncelemesi 1 .20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   0
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.     X      
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.       X    
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.       X    
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         X  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.         X  
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.       X    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.       X    
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.         X  
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.         X  
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.          X    
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.       X    
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.        X    
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7     112
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 8 8
Final 1 10  10
Toplam İş Yükü         186
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,44
Dersin AKTS Kredisi     7