• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 558
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders Ortadoğu Siyasetinin temel konularında, tarih, siyaset, toplum ve ekonomi gibi, kapsamlı analizler sunmak için oluşturuldu.

Dersin İçeriği: 

Bu ders Ortadoğu’da modern devlet oluşumu, rantiyeci ekonomi modeli, sınırlı bölgesel ticaret, küreselleşmeyle beraber ortaya çıkan kimlikler ve kimlik siyasetini analiz eder. Bu bağlamda siyaseti doğrudan etkileyen önemli savaşlar ve devrimler kırılma noktaları olarak özellikle analiz edilir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler Ortadoğu Siyasetinin temel konularını tanımlarlar. 1, 3, 4, 5 1,2,3 A,C
Ortadoğu’da güncel siyasal tartışmaları ve bunların ilişkilerini listelerler. 1, 3, 4, 5 1,2,3 A,C
Bölgedeki ana aktörlerin siyasetlerini karşılaştırabilirler. 4, 8, 9, 10 1,2,3 A,C
Temel siyasal sorunların tarihsel ilişkilerini tanımlarlar 10, 11, 12, 13 1,2,3 A,C
Bölgedeki temel problemler ve bunların bölgeyle ilişkilerini kıyaslarlar. 4, 8, 10 1,2,3 A,C
Öğrenciler bölgedeki siyasal sistemleri, temel konuları, düşünceleri, ve siyasal aktörleri tanımlayıp bunların birbiriyle olan ilişkilerini kıyaslarlar. 2, 4, 8, 10, 13 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders hakkında genel bilgiler  
2 Ortadoğu Çalışmalarında Konseptler ve Kavramlar: State, power and politics Kitabının ilgili bölümü
3 Ortadoğu’da Modern Devlet State, power and politics Kitabının ilgili bölümü
4 Bölgede Milliyetçilik State, power and politics Kitabının ilgili bölümü
5 Siyaset, Ekonomi ve Demokrasi: State, power and politics Kitabının ilgili bölümü
6 Asker, Din ve Sekülerizm State, power and politics Kitabının ilgili bölümü
7 Siyasal İslam Globalized Islam Kitabının ilgili bölümü
8 Din Reform ve Kimlik Globalized Islam Kitabının ilgili bölümü
9 Cihat yoluyla Sekülerleşme Globalized Islam Kitabının ilgili bölümü
10 İslamizm Ötesi Globalized Islam Kitabının ilgili bölümü
11 Batıda İslam ve İslam’ın Batılılaştırılması Globalized Islam Kitabının ilgili bölümü
12 Yeni-Fundamentalizm The Muslim Bortherhood  Kitabının ilgili bölümü
13 Siyasal İslami Networklar  

The Muslim Bortherhood  Kitabının ilgili bölümü

14 Siyasal İslami Networklar The Muslim Bortherhood  Kitabının ilgili bölümü
15 Özet ve Sonuç  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Roger Owen, State, power and politics in the making of the modern Middle East, Routledge New York: 2004

Barry Rubin (Ed.) the Muslim Bortherhood: The Organization and Policies of a Global Islamist Movement, Palgrave Macmillan, 2010

Olivier Roy, Globalized Islam: The Search for a New Ummah, Columbia University Press, 2004

Diğer Kaynaklar Edward W. Said, Orientalism, Vintage Books, 1978

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Haftalık konular ile ilgili sunum
Ödevler Araştırma projeleri
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Araştırma Projesi 1 40
Katılım, Sunum 1 40
Kitap Özeti 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   0
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.       X    
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.       X    
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.       X    
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         X  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.         X  
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.     X      
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entelektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.     X      
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.         X  
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.         X  
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.          X    
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.       X    
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.        X    
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Final     186
Toplam İş Yükü     7,44
Toplam İş Yükü / 25 (s) 16 3 48
Dersin AKTS Kredisi     7