• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 562
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı Amerikan iç savaşından günümüze kadar Amerikan dış politikasına yön veren iç ve dış dinamikleri analiz etmektir.

Dersin İçeriği: 

Gözlem altındaki dönemde, her bir Amerikan Cumhurbaşkanının dış politikası analitik bir gözlemle karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ögrenciler Amerikan İç Savaşının ülkede dış politikaya karşı nasıl bir ortak consensus yarattıgını gözlemleyeceklerdir. 4,12 1,2 A
İncelenen dönemde her bir Amerikan Cumhurbaşkanının takip ettigi politika analitik olarak incelenecektir. 1,2 1,2 A
Her dönemin iç ve dış dinamikleri ayrıntılı bir şekilde mercek altına alınacak ve ögrenciler bu unsurları tartışacaktır. 1,2 1,2 A,D
Dış Politikaya baskı gruplarının  nasıl etkili oldugunu ögrenciler örneklerle görecek, kendi yorumlarını katacaklardır. 1,2 1,2 A
Amerikan Dış Politikasında degişmeyen belli ilkelerin olmasına ragmen, zamanın ve pratigin şartlarında bu ilkelerin nasıl esnedigi analiz edilecektir. 2,12 1,2 A
Dış Politikada moral degerlerin mi yoksa çıkar ilişkilerinin mi geçerli oldugunu ögrenciler kendi yorumlarıyla degerlendireceklerdir. 1,2,12 1,2 A
       

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konuya genel giriş.  
2 Amerikan İç Savaşı Öğretim Üyesi okunacak makaleleri temin edecektir.
3 I.Dünya Savaşı ve Amerika Leon F.Litwack. Kitabın konuyla ilgili bölümleri.
4 II.Dünya Savaşı ve Amerika Stephen E.Ambrose. Kitabın konuyla ilgili bölümleri.
5 Soğuk Savaş Ambrose.
6 Kore, Vietnam, Kennedy-Johnson Ambrose.
7 Vize  
8 Watergate-Nixon Ambrose
9 Jimmy Carter Ambrose.
10 Ronald Reagan Ambrose.
11 George Bush to Bill Clinton Öğretim Üyesi okunacak makaleleri temin edecektir.
12 Amerika in Irak ve Afganistan Öğretim Üyesi okunacak makaleleri temin edecektir.
13 Barrak Obama dönemi. Öğretim Üyesi okunacak makaleleri temin edecektir.
14 Son dönem Amerikan Ortadoğu Politikalarının Tartışması  
15 Genel tekrar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Stephen E.Ambrose, Rise To Globalism, (New York,2000, Penguin)
Diğer Kaynaklar Leon F.Litwack, Becoming a World Power, (New York, 2008, Prentice)

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Öğrenciler sınıf tartışmaları için dökümanları okuyup geleceklerdir.
Sınavlar İki vize ve bir final sınavı olacaktır

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 40
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         X  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.       X    
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.   X        
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         X  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.   X        
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.       X    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. X          
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme. X          
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.       X    
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.    X          
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.     X      
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.          X  
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.     X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 2 15 30
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     198
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,52
Dersin AKTS Kredisi     7