• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
FEAS 598
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
18
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amaçları öğrencinin a) argümantasyonu anlama, biçimsel ve biçimsel olmayan mantık hatalarını ve yanıltıcı argümanları tanıyarak bunlardan kaçınma ve tez çalışması için güçlü argümanlar formüle edebilmesi için eleştirel düşünmeyi kavraması ve benimsemesi b) konu hazırlama aşamasında literatür taramasının yerini ve gerekliliğini anlaması c) Yüksek lisans tezi aşamasında tutarlı bir araştırma sorusu geliştirmesi.

Dersin İçeriği: 

Bu ders yüksek lisans tezi için araştırma sorusu bulunması sürecinde eleştirel düşünmenin temel unsurlarını ortaya koymak için tasarlanmıştır. Ders ayrıca öğrenciyi araştırmasının yerini anlamasını sağlayacak bir literatür taraması geliştirmeye teşvik edecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uygun, geçerli ve güçlü argümantasyonu tanıma; 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3 C
Biçimsel ve biçimsel olmayan mantık hatalarını

ayırt etme;

5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3 C
Önerilen çalışmanın konusuna uygun akademik

literatürü tanımlayabilme;

5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3 C
Bu akademik kaynakları değerlendirebilme; 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3 C
Çeşitli bakış açılarını eleştirebilme; 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3 C
Literatür taramasını temel alan bir araştırma sorusu

geliştirebilme.

5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3 C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve müfredatın gözden geçirilmesi  
2 Eleştirel Düşünce’ye giriş Lau,  1., 2. bölümler, 1-20
3 Mantıksal Kategoriler, 1. Bölüm: Gereklilik ve Olasılık Lau, 3., 4., 5. bölümler, 21-52
4 Mantıksal Kategoriler, 2. Bölüm: Gerçeklik-Gerçekdışılık, temel mantığın diğer kategorileri Lau, 6., 7., 8. bölümler, 53-73
5 Mantıksal Kategoriler, 3. Bölüm: Sağlamlık, geçerlilik Lau,  9., 10., 12. bölümler, 75-94, 107-112
6 Mantıksal Kategoriler, 4. Bölüm: Nedensellik, Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Mantık Hataları Lau, 15., 19. Bölümler, 133-140, 173-184; ek olarak  Copi, 86-125
7-15 Çalışma bireysel temelde, öğretim görevlisi ile öğrenci arasında, yüksek lisans tezinin oluşturulması için gerekli konunun geliştirilmesi, değerlendirilmesi, ayrıntılandırılması, konu ile ilgili literatürün edinilmesi, literatür taramasının yapılması ve araştırma sorusunun oluşturulması şeklinde devam edecektir.  Okumalar:

Merriam ve Silverman’dan uygun kısımlar

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu LAU, Joe Y.F. An Introduction to Critical Thinking and Creativity. 2011. Hoboken, NJ: Wyley and Sons.
Diğer Kaynaklar COPI, Irving M. 1978. Introduction to Logic, 5th edition. New York: MacMillan.

MERRIAM, Sharan B. Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. San Francisco: Jossey-Bass.

SILVERMAN, David. 2000. Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London: Sage Publications.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Yok, seminer dersi

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESi
Ara Sınav 0  
Kısa Sınav 0  
Ödev 8 100
Toplam 8 100
Finalin Başarıya Oranı    0
Yıl içinin Başarıya Oranı    100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         x  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.         x  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.         x  
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         x  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.         x  
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.         x  
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.         x  
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.         x  
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.         x  
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.         x  
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.   x        
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.  x          
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.     x      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi

(saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)     15      5 75
Ödev 8 10 80
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8.00
Dersin AKTS Kredisi     8