• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
POLS 518
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı a) Siyaset Bilimindeki temel kavramları öğrencilere aktarmak b) öğrencilerin güncel bölgesel ve küresel siyasi gelişmeleri yorumlamalarını sağlamak. 

Dersin İçeriği: 

Bu ders Siyaset Bilimi alanındaki temel kavramların detaylı bir incelemesini içerir. Bu alanda yapılan son tartışmalar, güncel olayların analizi, gelecekle ilgili sorunlar ve bunlara getirilen çözümler derste görülen kavramların teorik çerçevesinde ele alınır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Derste karşılaşılan çeşitli Siyaset Bilimi kavramlarını tanımak 1 ,2 1,2,3,12 A,B,C
Tarihsel bağlamda Siyaset Bilimine katkısı olan önemli yazarları tanımak 1, 2, 4 1,2,3,12 A,B,C
Farklı ideolojileri ayrıntılı bir şekilde tanımlamak 1, 3, 7 1,2,3,12 A,B,C
Güncel bölgesel ve küresel olayları yorumlamak 4, 6, 7, 12 1,2,3,12 A,B,C
Uluslararası politikanın önemli tarih, ülke ve başkentlerini belirlemek 4, 6, 10 1,2,3,12 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bir bakış, dersten beklenenler ve öğretim programının dağıtılması Ders programının tanıtımı
2 Siyaset nedir? Shively 2019 1.Bölüm-Heywood 2012
3 Modern İdeolojiler ve Siyaset Felsefesi Shively 2019 2.Bölüm-Wolff  2006 - Leon 1979
4 Modern Devlet Shively 2019 3.Bölüm-Cudworth 2007
5 Devlet Siyasaları Shively 2019 4.Bölüm-Cudworth 2007
6 Devletin Ekonomi Politikası Shively 2019 5.Bölüm
7 Demokrasiler ve Otoriter Sistemler Shively 2019 6.Bölüm-Dahl 1998
8 Ara Sınav -
9 Siyasal Kültür ve Sosyalleşme Shively 2019 7.Bölüm-Almond& Verba 1963
10 Anayasalar ve Hükümet Biçimleri Shively 2019 8.Bölüm-Duverger 1959
11 Çıkar Grupları  Shively 2019 9.Bölüm-Roberts 2016
12 Siyasal Partiler ve Seçimler Shively 2019 10.Bölüm-Roberts 2016
13 Bürokrasi Shively 2019 11.Bölüm-Goodsell 1983
14 Sosyal Hareketler Shively 2019 12.Bölüm-Heywood 2012
15 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Shively, Philips. 2019. Power & Choice: An Introduction to Political Science. New York, NY: McGraw-Hill.
Diğer Kaynaklar Baradat, Leon P.1979. Political Ideologies: Their origins and Impacts. London: Pearson Prentice Hall

Cudworth, Erika & Timothy Hall & John Mcgovern.2007. The Modern State: Theories and 

Dahl, Robert.1998. On Democracy. London: Yale University Press 

Duverger, Maurice 1959. Political Parties: Their Organization and Activity in Modern State. New Jersey: Wiley

Goodsell, Charles. 1983. The Case for Bureaucracy. London: Chatham House Publishers

Heywood, Andrey .2012. Political Ideologies: An Introduction. London: Palgrave MacMillan, 5thedition

Heywood, Andrey .2013.Global Politics. London: Macmillan International Higher Education

Ideologies. Edinburgh: Edinburgh University Press

Marshall, Tim. 2015. Prisoners of Geography: Ten maps that tell everything you need to know about global politics. London: Elliott & Thompson Ltd.  

Roberts, Michael. 2016. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. London: Martino Fine Books

Snyder, Timothy. 2017. On Tyranny: Twenty Lessons from Twentieth Century. Phoenix: Crown Press

Tilly, Charles.2005. Social Movements: 1768-2004. London: Routledge

Verba, Sidney &  Gabriel Almond. 1963. The Civic Culture or The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton: Princeton University Press 

 

Wolff, Jonathan. 2006. An Introduction to Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press.

   

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler -
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı 
 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Katılım 2 10
Final Sınavı 3 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.         x  
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.         x  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.     x      
4 Ortadoğu coğrafyası merkez alınmak üzere farklı toplumlar ve siyasal sistemler arasındakibenzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         x  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. x          
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme.       x    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininde kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.         x  
8 Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.         x  
9 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.         x  
10 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.     x          
11 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilmek ya da uzmanlaşmış, araştırma faaliyetleri gelişmiş bir üniversitede doktora programına kabul edilebilmek için gerekli deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.       x    
12 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.           X  
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.         x  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 16 2 32
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8